<

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏုိင္မည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၀ူ႐ွဴးၿပိဳင္ပြဲ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္ စတင္က်င္းပမည္

Photo – ညီညီစိုးညြန္႔

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏိုင္မည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၀ူ႐ွဴးၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ၀ူ႐ွဴးၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ အထိ သံုးရက္ၾကာက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပိး ျမန္မာ၀ူ႐ွဳးအဖြဲ႔သည္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား ၁၇ မ်ဳိးစလံုး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဆီးဂိမ္းစ္၀ူ႐ွဴးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေထာက္လုၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား တစ္ခုတည္းသာ ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၀ူ႐ွဴး အဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသား ငါ္းဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦး စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။၀ူ႐ွဴးၿပိဳင္ပြဲကို KLCC -Hall ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ၀ူ႐ွဴးအဖြဲ႕သည္ ဆုတံဆိပ္ရယူ ႏိုင္ရန္ အိမ္ရွင္မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႔ႏွင့္ အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ ျမန္မာ၀ူ႐ွဳးအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသမီး ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေရႊတံဆိပ္ရယူႏိုင္ရန္ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂၀၁၅ စင္ကာပူဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆုမ်ား ရယူေပးခဲ့သည့္ စႏီၵဦး၊ ေအးသစၥာျမင့္ႏွင့္ ျမတ္သက္ဆုေ၀ၿဖိဳး တို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ၀ူ႐ွဴးအဖြဲ႕ သည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ တကာၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရယူႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ ဆံုးျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာ သြားေရာက္ေလ့က်င့္ထားသည္။ ျမန္မာ၀ူ႐ွဴးအဖြဲ႕တြင္ စီနီယာကစားသမားမ်ားအျပင္ လူငယ္ကစားသမားမ်ားကို လည္း အားျဖည့္ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ၀ါရင့္ကစားသမားမ်ား အနားယူသြားပါက အစားထိုးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္၌ ေရႊငါးခု၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေရႊေျခာက္ခု၊ ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေရႊေျခာက္ခု ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ၀ူ႐ွဴးအဖြဲ႕တြင္ ကစားသမား မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား-ထက္ဟန္ေက်ာ္၊ သိန္းသန္းဦး၊ ခန္႔မင္း ထက္၊ မင္းခန္႔ေက်ာ္၊ ျပည့္စံုေအာင္၊ အမ်ဳိးသမီး- စႏီၵဦး၊ ေအး သစၥာျမင့္၊ ျမတ္သက္ဆုေ၀ၿဖိဳး၊ ခိုင္ဇင္သက္၊ ျမတ္ႏိုးအိမ္ႏွင့္ ႏွင့္ ႏွင္းယုဇံတို႔ပါ၀င္ၾကသည္။

August 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.