<

ဘရူႏိုင္းႏွင္႔ ပြဲစဥ္အတြက္ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား လက္မွတ္ခြဲတမ္း ပိုမိုရရွိခဲ႔ျပီး အခမဲ႔ ေ၀မည္

photo- Sea games offical

ၾသဂုတ္(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားမည္႔ ဘရူႏိုင္းယူ-၂၂ အသင္းႏွင္႔ ျမန္မာယူ-၂အသင္းတို႔၏ပြဲစဥ္အတြက္ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား လက္မွတ္ခြဲတမ္း ပိုမိုရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(MFF) ကအတည္ျပဳခဲ႔သည္။

ယင္းပြဲစဥ္တြင္ လက္မွတ္ခြဲတမ္း ပိုမိုရရွိရန္ ၾသဂုတ္(၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရး (MYASOC) ထံျမန္မာပဲြလက္မွတ္မ်ား အေရအတြက္ တိုးျမွင့္ေရာင္းခ်ေပးရန္ညိွႏိႈင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီးMASOC က ၾသဂုတ္(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘရူႏိုင္း အမ်ိဴးသား ေဘာလံုးပဲြစဥ္အတြက္ လက္မွတ္ေစာင္ေရ (၂၃၀၀)ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (MFF)ထံသို႔ေရာင္းခ် ေပးမည္ဟု ျပန္လည္အတည္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလက္မွတ္မ်ားကို မေလးရွားေရာက္ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (MFF) က အခမဲ့ ေဝငွေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခမဲ့ ေဝငွေပးသြားမည္႔ လက္မွတ္မ်ားကို မေလးရွားလံုျခံဳေရးႏွင့္ ကြင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂိတ္အမွတ္(C) တစ္ခုတည္းကိုသာ ဖြင့္ေပးထားမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ႔ျပီး လက္မွတ္ထုတ္ယူလိုေသာ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင္႔ ကြင္းအတြင္းသို႔ ပြဲမစတင္မီ အခ်ိန္ေစာလာရန္လိုေၾကာင္း ္(MFF) က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

August 18, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.