<

ျမွားပစ္ compound တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ဆုတံဆိပ္ႏွင္႔လြဲေခ်ာ္

 

(၂၉)ၾကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိ္မ္းအားကစားျပိဳင္ပြဲ၏ ျမွားပစ္compound တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာ ကစားသမားမ်ားဆုတံဆိပ္ႏွင္႔လြဲေခ်ာ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ျမွားပစ္ compound တစ္ဦးခ်င္းျပိဳင္ပြဲမ်ား၌လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေအာင္ငွိမ္းႏွင္႔ ရဲမင္းေဆြတို႕၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ဆုတံဆိပ္ႏွင္႔ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

 ျမန္မာျမွားပစ္ အဖြဲ႔မွအမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း compoundျပိဳင္ပြဲ၌ ရဲမင္းေဆြ၊ရွိန္းထက္ေက်ာ္တို႕ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ျပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္း compoundျပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ငွိမ္းႏွင္႔ စုစုလွိဳင္တို႔ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

စုစုလွိဳင္၊ရဲမင္းေဆြႏွင္႔ ရွိန္းထက္ေက်ာ္တို႔မွာ ပထမအဆင္႔တြင္ ထြက္ခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ျပီး ေအာင္ငွိမ္းမွာ ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင္႔တြင္ ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခဲ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 16, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.