<

ဆီးဂိမ္းစ္အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႐ုပ္သံမွ တိုက္႐ိုက္ျပသႏိုင္မည္မဟုတ္

Photo: upnixt

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသမီး အုပ္စုပြဲမ်ားကို UiTM ကြင္းႏွင့္ UM ကြင္းတို႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ကြင္းမ်ား၏အေနအထားေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္ျပသမည့္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ မေလးရွားေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FAM) တို႔သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခား ဧည့္သည္အသင္းမ်ား၏ အုပ္စုတြင္း ပြဲစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ပရိသတ္ ေထာင္ဂဏန္းသာ၀င္ဆံ့သည့္ စံခ်ိန္မမီေသာ UiTM ကြင္းႏွင့္ UM ကြင္း တို႔တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.