<

ျမန္မာ-စင္ကာပူပြဲကို ျမန္မာပရိသတ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္အားေပး

ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္က ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့သည့္ ျမန္မာအသင္းႏွင့္ စင္ကာပူအသင္းတို႔၏ ဆီးဂိမ္းစ္အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုအဖြင့္ပြဲကို ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္မ်ားသည္ ယခုပြဲကို တစ္ခဲနက္ လာေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပရိသတ္မ်ားမွာလည္း သြားေရာက္အားေပးခဲ့သည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ ယင္းပြဲကို ပရိသတ္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ လာေရာက္အားေပးခဲ့ၿပီး စင္ကာပူပရိသတ္မွာ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာေဘာလံုးပရိသတ္မ်ားသည္ ျမန္မာအသင္း၏ ပြဲတိုင္းကို တစ္ခဲနက္အားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ဴိးသမီးၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း အားေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေနသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားအျပား သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လံုျခံဳေရး အေနအထားေၾကာင့္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း မရွိေပ။ ဆီးဂိမ္းစ္အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာအသင္းသည္ အုပ္စုလက္က်န္ပြဲမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၁၈၊ ၂၁ ရက္တြင္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

August 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.