<

အာဆင္နယ္အသင္း ရာသီ၀က္ကာလတြင္ ေပါင္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရ

အာဆင္နယ္အသင္းသည္ ယခုရာသီတြင္ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကစားသမားမ်ားေရာင္းခ်မႈေၾကာင့္ ရာသီ၀က္ကာလ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတြင္ ေပါင္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ အျမတ္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆင္နယ္အသင္းသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္ခြင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့သျဖင့္ ရာသီ၀က္ကာလ (ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ) ၀င္ေငြရရိွမႈမွာ ေပါင္ ၁၆၇ ဒသမ ၇ သန္းသာရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ေပါင္ ၂၃ ဒသမ ၄ သန္း ေလ်ာ့က်သြားသည္။ သို႔ေသာ္ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလတြင္ လာကာဇက္တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေပါင္ ၄၆ ဒသမ ၅ သန္းျဖင့္ေခၚယူခဲ့ၿပီး ခ်ိန္ဘာလိန္၊ ကီရင္ဂစ္ဘ္၊ ဂါဘရီယဲလ္၊ ဆက္ဇနီတို႔ကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခြန္မေဆာင္မီ ေပါင္ ၂၅ ဒသမ ၁ သန္း (အခြန္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ေပါင္ ၂၀ ဒသမ ၄ သန္း) အျမတ္ရရိွထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရာသီ၀က္ကာလ အျမတ္ေငြရရိွမႈမွာ ယခင္ရာသီထက္ ေပါင္ ၁၂ ဒသမ ၅ သန္း ျမင့္တက္လာၿပီး ကစားသမားေရာင္းခ်ရာမွ အျမတ္အစြန္းရရိွသျဖင့္ အရန္ေငြေၾကးမွာလည္း ေပါင္ ၁၃၇ ဒသမ ၆ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာသည္။

March 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.