<

ယူ-၂၂ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေခတ္သစ္ တစ္ခုကို စတင္မည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ အမ်ဳိးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲကို ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ၿပီး (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္အထိ အႀကိမ္တိုင္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲ) ကို ယခင္က အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြၽန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆီးဂိမ္းစ္ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေအာက္ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲမွာ ေခတ္သံုးေခတ္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ယူ-၂၂ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ထပ္မံေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ရာ စတုတၳေခတ္၏ ေခတ္သစ္တစ္ခုကို စတင္ၾကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဆီးဂိမ္းစ္ အမ်ဳိးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၏ ပထမေခတ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြၽန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဒုတိယေခတ္ ျဖစ္ေသာ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၊ တတိယေခတ္ ျဖစ္ေသာ ဆီးဂိမ္းစ္ ယူ-၂၃ ၿပိဳင္ပြဲအေၾကာင္းမ်ားအား စုစည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြၽန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ (၁၉၅၉ – ၁၉၇၅)

၁၉၆၅ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲေရႊဆု ရခဲ့သည့္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြၽန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲ အမည္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၏ ေခတ္ဦးကာလတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးစိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ အသင္းမွာ ျမန္မာအသင္းျဖစ္ၿပီး ပူးတြဲခ်န္ပီယံ တစ္ႀကိမ္အပါအ၀င္ ေရႊတံဆိပ္ဆုကို ငါးႀကိမ္ဆက္ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအသင္းသည္ ၁၉၆၅ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ပူးတြဲေရႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၃ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္သံုးႀကိမ္တြင္ ေတာင္ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းအသင္းတို႔က တစ္ႀကိမ္စီ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။ ျမန္မာေဘာလံုးအသင္း ေရႊတံဆိပ္ ငါးႀကိမ္ဆက္ ရရွိခဲ့သည့္ ကာလမွာ ျမန္မာ့ေဘာလံုး ေရႊေခတ္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွအဆင့္သာမက အာရွအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ (၁၉၇၇ – ၁၉၉၉)

၁၉၉၃ ၿပိဳင္ပြဲ ေငြဆုရခဲ့သည့္ ျမန္မာအသင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး လက္ေရြးစင္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ၿပိဳင္ပြဲအေရအတြက္ (၁၂) ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုင္းအသင္းက ခ်န္ပီယံဆု ခုနစ္ႀကိမ္အထိ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ က်န္ငါးႀကိမ္တြင္ မေလးရွားအသင္းက သံုးႀကိမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားအသင္းက ႏွစ္ႀကိမ္ ဗိုလ္စြဲခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကြၽန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ အမည္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ငါးႀကိမ္ ဆက္ရခဲ့သည့္ ျမန္မာအသင္းသည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ရယူႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ဗိုလ္လုပြဲသို႔လည္း တစ္ႀကိမ္သာ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အၾကာ ၁၉၉၃ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္လုပြဲသို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းအသင္းကို (၃-၄) ဂိုးျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ကာ ေငြတံဆိပ္ဆုျဖင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ ယူ-၂၃ ၿပိဳင္ပြဲ (၂၀၀၁ – ၂၀၁၅)

ယူ-၂၃ အျဖစ္ ေနာက္ဆံုး က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲ

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီက က်င္းပေနသည့္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္အတြက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ေရြးစင္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ယူ-၂၃ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ က်င္းပခဲ့သည္။ ယူ-၂၃ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ရွစ္ႀကိမ္တြင္ ခ်န္ပီယံဆုရသည့္ အသင္းႏွစ္သင္းသာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ေနာက္ပိုင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဘာလံုးေလာကကို ႀကီးစိုးလာသည့္ ထိုင္းအသင္းသည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယူ-၂၃ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ က်င္းပသည့္ ရွစ္ႀကိမ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္အထိ ဗိုလ္စြဲခဲ့ကာ မေလးရွားအသင္းက ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၁ တြင္ ေရႊဆု ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးက်င္းပသည့္ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ထိုင္းက ျမန္မာကို (၃-၀) ဂိုးျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.