<

ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းဗုိလ္လုပဲြတြင္ ဆီလစ္ကုိ ဖက္ဒါရာ အႏုိင္ယူဗုိလ္စဲြ

ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းဗုိလ္လုပဲြအျဖစ္ ဆြစ္ဇာလန္နာမည္ေက်ာ္ တင္းနစ္သမား
ဖက္ဒါရာႏွင့္ ခ႐ုိေအးရွားမွ မာရီယုိဆီလစ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ ဖက္ဒါရာက
၆-၂၊ ၆-၇၊ ၆-၃၊ ၃-၆၊ ၆-၁ ျဖင့္ အႀကိတ္အနယ္ကစားကာ အႏုိင္ယူခဲ့ၿပီး ဂရင္း
စလင္းခ်န္ပီယံဆုေပါင္း အခု(၂၀)အထိရယူခဲ့သည့္ ပထမဆုံးကစားသမားအျဖစ္
မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္။

ဖက္ဒါရာသည္ ၾသစေၾတးလ်အုိးပင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၉၊
၂၀၁၀၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားက ဗုိလ္လုပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ မွလဲြ၍
က်န္သည့္အႀကိမ္တိုင္း ဗုိလ္စဲြခဲ့သည္။

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.