<

၂၀၁၈ ျမန္မာအိုးပင္း ေဂါ့ဖ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေပါလ္ပီတာဆန္ ဗိုလ္စြဲ

၂၀၁၈ ျမန္မာအိုးပင္း ေဂါ့ဖ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဗိုလ္စြဲခဲ႔ေသာ ပီတာဆန္ (Photo – ေကာင္းထက္ေအာင္)

ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္းလိႈင္ေဂါ့ဖ္ကြင္း၌ က်င္းပခဲ႔ေသာ ၂၀၁၈ ျမန္မာအိုးပင္း ေဂါ့ဖ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေပါလ္ပီတာဆန္ ဗိုလ္စြဲခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါျပိဳင္ပြဲကို ကစားသမား ၁၅၀ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ျပီး အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားသာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ႐ုပ္သံမွ တိုက္႐ုိက္ျပသခဲ႔သည္။ ပီတာဆန္သည္ ယခုျပိဳင္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ (၁၃)ခ်က္ေလ်ာ႔ရိုက္ျပီး ျပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္စြဲခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႔ေသာကစားသမားမ်ားထဲတြင္ ရဲထက္ေအာင္သည္ သတ္မွတ္ရိုက္ခ်က္ (၁)ခ်က္ေလ်ာ႔ရိုက္ကာ အဆင္႔ (၃၅)ေနရာတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ႔ျပီး
ျပည္တြင္းကစားသမားမ်ားထဲတြင္ အျမင္႔ဆံုး ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ႔သည္။

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.