<

အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဘန္ေလအိမ္ကြင္းအနီး အတားအဆီးမ်ားခ်ထား

 

Photo: The Sun

ဘန္ေလအသင္းသည္ ၎င္းတို႔ ၏ အိမ္ကြင္းျဖစ္သည့္ Turf Moor ကြင္း၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚ ေစရန္ ကြန္ကရစ္အတားအတီးမ်ားကို ခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတစ္လႊားရွိ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး၊ မၾကာေသးမီက ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕၌ လူအုပ္ထဲသုိ႔ ကားႀကီးမ်ားေမာင္းႏွင္ၿပီး လူအမ်ားေသေၾကဒဏ္ရာရေစသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သူအခ်ဳိ႕က က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ Turf Moor ကြင္းအနီးတြင္ ပရိသတ္မ်ားကို ယင္းကဲ့သုိ႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္ ကြင္းအနီးလမ္းမမ်ား၌ ကြန္ကရစ္အတားအဆီးမ်ား ထားရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ပတ္ စေနေန႔က ကစားခဲ့ေသာ ဘန္ေလ-ဆြမ္ဆီးပြဲစဥ္ မွစတင္၍ Turf Moor ကြင္းအနီး လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ယင္းအတားအဆီးမ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ၿဗိတိန္သတင္းစာ Daily Mail က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ကြင္းအတြင္းသို႔ ေျခက်င္၀င္ ေရာက္သူမ်ား၊ စက္ဘီးသမားမ်ား၊ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ျဖင့္လာေရာက္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အ၀င္အထြက္အဆင္ေျပေစရန္ စီစဥ္ထားၿပီး၊ အေရးေပၚအေျခအေန၌
၎ကြန္ကရစ္အတားအဆီးမ်ားကို ဖယ္ရွားရာ၌ စကၠန္႔(၃၀)ေအာက္သာၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

November 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.