<

ဆီးဂိမ္းစ္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ကစားသမား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ၃၈၄ ဦးျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

မေလးရွားႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ အားကစားသမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၃၈၄ ဦးျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၈ မ်ဳိးအနက္ ၂၉ မ်ဳိးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး မူလက အားကစားသမား ၄၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုတံဆိပ္ရရွိႏိုင္သည့္ ကစားသမားမ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကစားသမားအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားနည္း ၂၉ မ်ဳိးအနက္ ေဘာလုံးအားကစားနည္း၌ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး စုစုေပါင္း ၄၀ ျဖင့္ အင္အားအမ်ားဆုံး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖူဆယ္အသင္းက ၂၈ ဦး၊ ေဘာ္လီေဘာအသင္းက ၂၄ ဦး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္းက ၂၃ ဦး၊ ဘတ္စကက္ေဘာ အသင္းက ၂၂ ဦး ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေလွေလွာ္ အားကစားနည္း ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယခင္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အင္အားအမ်ားဆုံး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာေလွေလွာ္အဖြဲ႕ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိဘဲ ေဘာလုံးအသင္းက အင္အားအမ်ားဆုံးျဖင့္ ရပ္တည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီသို႔ မူလက ေပးပို႔ထားသည့္ ကစားသမားစာရင္းတြင္  အင္အား ၄၅၇ ဦးရွိေသာ္လည္း အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ၇၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.