ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းတဲ့ပူတင္နဲ႔ ၂၀၁၈ အိမ္ရွင္

၂၀၁၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြက ထူးျခားသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပသည့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ ေရြးခ်ယ္မႈေတြက ထူးျခားမႈ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ပိုမို ေတာင့္တင္းေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အဦကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဆုိသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဘရာဇီးလ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထြေထြ အစည္းအေ၀း က်င္းပခ်ိန္မွာ ဆံုေတြခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ သီးျခားအဖဲြ႔အစည္း တစ္ခု တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဒီအစည္းအေ၀းကေန မူၾကမ္းတစ္ခု ထြက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႐ုရွားႏုိင္ငံမွာ အၾကြင္းမဲ့ အာဏာကုန္ သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အဆင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး BRIC ဆိုသည့္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

BRIC ရဲ႕ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းမွာ ဘရာဇီးလ္ သမၼတ လူလာဒါေဆးလ္ဗား၊ ႐ုရွားရဲ႕ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေျပာင္ သမၼတ မက္ဗီဒက္၊ အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟူက်င္းေတာင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အလယ္မွာ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းေရးႏွင့္ ပိုမို ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကဖို႔ အတြက္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး မ်က္ႏွာစာေတြမွာ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ အကူအညီေပးေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ခံ ႏိုင္ငံေတြႏွင့္ အျခား အဖဲြ႔၀င္ ႏိုင္ငံေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရးေတြလည္း ပါ၀င္လာသည္။ ဒီအခ်ိန္ကတည္းက ေတာင္အာဖရိကက ဒီအဖဲြ႔ထဲ ပါ၀င္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး ေလ့လာေရး အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သိပ္မၾကာခင္ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံပါ ပါ၀င္လာၿပီး BRICS ဆုိသည့္ (၅)ႏုိင္ငံပါ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္တည္ခဲ့သည္။

ေမာ္စကိုၿမိဳ႔၏ အသည္းႏွလံုးဟု တင္စားခံရသည့္ ကင္ပင္စကီး ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ BRICS (၅) ႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ (၃.၆) ဘီလီယံကို ကုိယ္စားျပဳေနၿပီး၊ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ (၄၁)ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ အဖဲြ႔၀င္ (၅)ႏုိင္ငံ စလံုးသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ အမ်ားဆံုး (၂၅)ႏုိင္ငံအတြင္း စာရင္းေပါက္သည္။ ဒီအထဲက (၄)ႏုိင္ငံသည္ ထိပ္ဆံုး (၁၀)ႏုိင္ငံထဲမွာ ပါေနသည္။ (၅)ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း GDP မွာ ေဒၚလာ (၁၆.၆) ထရီလီယံအထိ ရွိေနသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာေနသလဲဆိုေတာ့ BRIC မွသည္ BRICS ဆိုသည့္ အဖဲြ႔အစည္းကို စတင္ တည္ေထာင္ခ်ိန္က စၿပီး ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံေတြကို စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ BRICS ႏိုင္ငံေတြကခ်ည္း က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံက ဒီအဖဲြ႔ထဲကို မ၀င္ခင္ကတည္းက အာဖရိကႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ အိမ္ရွင္အျဖစ္ က်င္းပရမည့္ အလွည့္က်မူႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဒါေပမဲ့ ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပခ်ိန္မွာ အဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံကို က်န္ႏုိင္ငံမ်ားက အားက်ခဲ့သည္။ ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ BRICS ႏုိင္ငံေတြဟာ ကမၻာ့ဖလားလို ဂုဏ္သိကၡာ ႀကီးမားသည့္ ၿပိဳင္ပဲြကို ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံက်င္းပႏုိင္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပလိုလားၾကသည္။

၂၀၁၀ မွာ ေတာင္အာဖရိကၿပီးေတာ့၊ ၂၀၁၄ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြမွာ ဘရာဇီးလ္က အိမ္ရွင္ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြမွာ ႐ုရွားက အိမ္ရွင္ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြက ဥေရာပျပင္ပမွာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား အဓိက ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္။ BRICS အဖဲြ႔၀င္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္က အိမ္ရွင္က်င္းပခြင့္ကို ေလွ်ာက္ထားမလိုႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းပင္ မျပဳခဲ့။ အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားခဲ့မည္ ဆုိပါက BRICS (၅)ႏုိင္ငံတြင္ (၄)ႏုိင္ငံက ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ေနရာကို ဆက္တုိက္ရယူသြားျခင္းပင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ၂၀၂၂ အိမ္ရွင္ေနရာကို ကာတာႏုိင္ငံက ရယူသြားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ၂၀၃၀ ၿပိဳင္ပဲြကိုသာ ပစ္မွတ္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ သူတို႔၏ အရွိန္မျပတ္ တုိးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးကို ဆက္လက္ အာ႐ံုစိုက္ဦးမည္ ဆိုသည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားက ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္သာ ဒီၿပိဳင္ပဲြကို က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား အမ်ားစုလိုပင္ ပူတင္သည္လည္း ေဘာလံုးပရိသတ္ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီၿပိဳင္ပဲြကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပဖို႔အတြက္ သူဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေလာ္ဆိန္းတကၠသိုလ္က အားကစားႏုိင္ငံေရး ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆဗင္ဒန္နီယယ္လ္၀ုလ္ဖ္ကေတာ့ ႐ုရွားအစိုးရသည္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခုိင္မာသည့္ အားကစားဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပဲ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ တစ္ခုအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ ေရေရရာရာ မရွိဘဲ က်င္းပဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ခဲ့သည္။

႐ုရွားလို ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြႀကီး တစ္ရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္း ဆုိတာက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဒါေတြကို ႐ုရွားႏုိင္ငံေရး သမားေတြက မသိမဟုတ္၊ သိသည္။ သူတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ သယ္သူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္က အေကာင္းဆံုး အေျခအေနမွာ ရွိမေနပါ။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွား ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးက က်ယ္၀န္းလြန္းသည္။ ေဘာလံုးကြင္း တစ္ကြင္းႏွင့္ တစ္ကြင္း အကြာအေ၀းက လန္ဒန္ႏွင့္ ေမာ္စကိုေလာက္ ကြာေ၀းေနသည့္ အေျခအေနတြင္ပင္ ရွိသည္။ သည့္အျပင္ ဆုိရရင္ အၾကမ္းဖက္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း စုိးရိမ္ေနရသည္။ ပူတင္အတြက္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံက နည္းပါးၿပီး ရန္သူႏုိင္ငံက မ်ားျပားလြန္းသည္။ ဒီၾကားထဲ အေနာက္ကမၻာရဲ႕ အကူအညီကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရွိသည္ မဟုတ္။ သူတုိ႔ လုပ္ရမည့္ ကိစၥေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္သည္။

ရုရွားနိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးစင္တာၿမင္ကြင္း

႐ုရွားထက္ စာရင္ သူတို႔နဲ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ အၿပိဳင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံက အစစအရာရာ ပိုမိုသင့္ေတာ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ၿပီးေတာ့ ပူးတဲြအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ-နယ္သာလန္၊ ၿပီးေတာ့ စပိန္ႏုိင္ငံ၊ ေပၚတူဂီႏုိင္ငံ။ အားလံုးက ႐ုရွားထက္ ပိုမို လုပ္ကိုင္ႏုိင္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားထက္ ေဘာလံုး အဆင့္အတန္းေရာ၊ စီးပြားေရး အဆင့္အတန္းေရာ သာလြန္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္သည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိလွ်င္ ႐ုရွားက ေရပန္းစားမႈ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ဘလတၲာရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္က ဖီဖာက ႐ုရွားႏုိင္ငံကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဂိုးကေတာ့ ၀င္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဂိုးဟာ ကိုယ့္ဂုိးကိုယ္သြင္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပူတင္ရဲ႕ ကိုယ့္ဂုိးကိုယ္သြင္းျခင္း ဆိုတာ ဘယ္အရာကို ဆုိလိုပါသနည္း။

ေမာ္စကိုၿမိဳ႔ရွိ ေဂၚကီပန္းၿခံမုခ္ဦးအားေတြ႕ရစဥ္

ပထမဆံုး ရင္ဆုိင္ရသည့္ အခက္အခဲကေတာ့ ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္ေတြ မ်ားလြန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ကြင္းသစ္ စီမံကိန္းေတြအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေပမယ့္ ႐ုရွားက မာနအရ၊ ဂုဏ္သိကၡာအရ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ လုပ္သည့္ အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကး ကုန္က်စရိတ္က မ်ားလြန္းေနသည္။ ဒီႏိုင္ငံက လံုေလာက္သည့္ Infrastructure မရွိပါ။ အခ်ိဳ႕ကြင္းေတြက အေသးစား ျပဳျပင္ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကြင္းေတြက အႀကီးစား ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္မႈေတြ လုပ္ရသည္။ ဒီအခါမွာ ကုန္က်စရိတ္က ႀကီးလြန္းေနသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စိန္႔ပီတာစဘတ္ကြင္း တစ္ခုတည္းရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က ေပါင္သန္း (၅၆၀)ရွိသည္။ ဒီပမာဏက သူတို႔ ကြင္းအေနအထားႏွင့္ ဆုိလွ်င္ ပံုမွန္ထက္ (၇)ဆေလာက္ ပိုကုန္ ေနသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသ ည္။

(၉)ႏွစ္ေလာက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္တုိင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ရယ္ဒီျဖစ္ၿပီဟု ေျပာလို႔ မရေသးသည္မွာ ဆုိးရြားလြန္းသည္။ ဖီဖာက မ်က္စိမွိတ္ထားသည္။ ကြင္းစစ္ေဆးေရးလာသည့္ လူေတြက ပူတင့္လူေတြ ေျပာတာ ေတြနားေထာင္ၿပီး ျပန္သြားၾကၿမဲ ျဖစ္သည္။ ျခစားမႈေတြ၊ မသမာမႈေတြေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္က ႀကီးလြန္းေနတာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိ။ ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေစရန္အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား လုပ္သားအင္အားကို ေခၚယူအသံုးျပဳျခင္းက အရာမထင္။ ပူတင္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကသာ ဒီစီမံကိန္းေတြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီလူေတြရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ႐ုရွားအစိုးရက ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြထဲကေန အဆင္သင့္ထုတ္ေပးေနသည္။

႐ုရွားရဲ႕ ေဘာလံုးအဆင့္အတန္းကလည္း ဆုိးဆုိးရြားရြား နိမ့္က်ေနသည္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္း (၃၂)သင္းထဲမွာ အနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကမၻာ့အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ သမိုင္းမွာ အဆိုးရြားဆံုး၊ ရွက္စရာအေကာင္းဆံုး မွတ္တမ္း ျဖစ္ေနသည္။ Football Dynamo မွ ေဆာင္းပါးရွင္ မာ့ခ္ဘန္းနက္ကေတာ့ “သာမန္ ႐ုရွား ျပည္သူေတြကေတာ့ ရွက္ေနမွာပဲ” ဟု သံုးသပ္သည္။ Infrastructure upgrades ေတြမွာ Financially mistake ေတြ ေပၚေနတာက ႐ုရွား၏ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာ မဟုတ္ေသး။ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အခြန္ပိုမို တင္းက်ပ္လာျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကြင္းလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး အျပည့္မ၀ မေပးဘဲ အခ်ိန္ပို ဆင္းခုိင္းျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ မလံုေလာက္ျခင္းဆိုသည့္ ျပႆနာေတြအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး သမားေတြရဲ႕ ထုိးႏွက္ျခင္း ျပႆနာေတြကလည္း ရွိသည္။ ကြင္းေတြကို သာမန္ေဘာလံုးကြင္း တစ္ကြင္းေလာက္ သေဘာထား၍ မရဘဲ တင္းက်ပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး တည္ေဆာက္ေနရျခင္းဆုိသည့္ ျပႆနာေတြကလည္း ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ကြင္းေတြက နည္းပညာပိုင္း မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ အေသးစား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရသည့္ ကိစၥေတြ ရွိသည္။ ဒါေတြအတြက္ ျပန္ထုတ္ယူသည့္ေငြက အႀကီးစား ေငြေၾကးပမာဏေတြ ျဖစ္ေနျပန္သည္။

႐ုရွားရဲ႕ ျပႆနာေတြက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရခ်ိန္ ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပး စနစ္ျဖင့္ အဂၤလန္၊ စပိန္/ေပၚတူဂီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ/နယ္သာလန္တို႔ကို အႏုိင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲေပးမႈတြင္ မသမာမႈ၊ ျခစားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဆုိသည့္ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ႐ုရွား ဆိုးသြမ္း ပရိသတ္ေတြရဲ႕ နာမည္ပ်က္မႈေတြ၊ လူမည္းကစားသမားေတြအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈေတြ၊ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ေဘာလံုး အဆင့္အတန္း ဒါေတြ အားလံုးမွာ အနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုက အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္အျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ဖီဖာက ျငင္းေပမယ့္ ပုပ္သည့္ေနရာက ပုပ္လို႔ ေပၚသည့္ေနရာေတြက ေပၚလာခဲ့သည္။ ဒါေပမဲ့ “သက္ေသပဲ ျပစမ္းပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရးယူပါမယ္” ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔အတူ ဖီဖာက ျငင္းဆန္သည္။ soft power လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အထုပ္အထည္ မဟုတ္သည့္ မက္လံုးေတြအတြက္ သက္ေသမလြယ္ ဆုိသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ဘာမွ မေျပာသာခဲ့ၾက။ ဒီလိုႏွင့္ပင္ ႐ုရွားအိမ္ရွင္အျဖစ္ ခရီးဆက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

႐ုရွားႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနက မၾကည္လင္သည့္ မိုးေလ၀သ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။ ႐ုရွားကို ထင္တိုင္းႀကဲေနသည့္ အဆံေခ်ာင္ ၀က္၀ံႀကီး တစ္ေကာင္အျဖစ္ ျမင္သည္။ ကမၻာ့အိမ္ရွင္ေနရာအတြက္ အဆင္သင့္မရွိပါ ဆုိသည့္ အျမင္ေတြလည္း ရွိေနသည္။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္ ပူတင္ရဲ႕ လက္႐ံုးတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဗစ္တာလီမူကိုက ဒီၿပိဳင္ပဲြကို ေဒၚလာ (၁၉) ဘီလီယံ အကုန္အက်ခံၿပီး က်င္းပျပမည္ဟု ႀကံဳး၀ါးခဲ့သည္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ုရွားရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္က မူလခန္႔မွန္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မဟုတ္။ အိတ္ထဲက ႏိႈက္ေနသည့္ လက္ေတြက မ်ားလွသည္။ ေသြးရင္းသားရင္းလား၊ ေသြးမေတာ္သားမစပ္လား မခဲြျခားႏုိင္ေတာ့။ ျခစားမႈေတြ၊ အဆမတန္ စာရင္းတင္ထားသည့္ စရိတ္ေတြ အားလံုး ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ႐ုရွား ကမၻာ့ဖလားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သတ္မွတ္မႈက ေဒၚလာ (၄၀)ဘီလီယံ ျဖစ္လာသည္။

ဒီေငြေၾကးပမာဏက ဘာေတြက်န္ခဲ့မည္နည္း။ ခိုင္မာသည့္ အရာတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ခဲ့မွာကေတာ့ ေဘာလံုးကြင္းေတြ ျဖစ္သည္။ ဒီေဘာလံုးကြင္းေတြကပင္ စိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ ၿပိဳင္ပဲြအၿပီး က်န္ေနရစ္မည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြကို မည္သို႔ အသြင္ေျပာင္းၿပီး မည္ကဲ့သို့ အသံုးခ်မည္နည္း။ ထိုအရာက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ကြင္းတစ္ကြင္းတည္း ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာ မဟုတ္။ ၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပမည့္ ကြင္းတုိင္းက ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ႐ုရွား ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ေဘာလံုးပဲြတစ္ပဲြ၏ ပ်မ္းမွ် ပဲြၾကည့္ပရိသတ္ဦးေရက လူတစ္ေသာင္းပင္ မျပည့္ခ်င္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေဘာလံုးကြင္းေတြက အနိမ့္ဆံုး ပရိသတ္ (၄၅၀၀၀) ဆန္႔သည္။ တကယ္ေတာ့ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံ တစ္ခုအတြက္ လုိအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပဲြၿပီးမီးေသ ျဖစ္သြားမည့္ အရာေတြ ျဖစ္ေနသည္။ ဒီကြင္းေတြက ေငြကုန္ေၾကးက်သာ ရွိၿပီး ေရရွည္မွာ အက်ိဳးအျမတ္ ျပန္ရမည့္အရာ မဟုတ္။

ရင္ၿပင္နီရွိ နာမည္ေက်ာ္ Saint Basil's Cathedral

“ကြင္းေတြဆုိတာ အျပသေဘာ အတြက္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ခံုေနရာ လြတ္ေတြက ညာလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေမာ္စကို အေျခစိုက္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ နီကိုေလလာဗစ္ရွ္က ေျပာသည္။ တကယ္ေတာ့လည္း နီကိုေလလာဗစ္ရွ္ေျပာတာ မွန္ပါသည္။ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြ တစ္လတာအတြင္း ကြင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပဲြအနည္းငယ္ေတာ့ လူျပည့္ေနပါလိမ့္မည္။ ဒါေပမဲ့ ဒီၿပိဳင္ပဲြ အၿပီးမွာ ဘာမွ အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္ အေျခအေနအတြက္ ကုန္သြားသည့္ ေငြေတြက မထိုက္တန္ပါ။ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဒီေလာက္ေငြေတာ့ ရင္းရမည္ဟု ဆုိလွ်င္ ဒီဂုဏ္သိကၡာက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ မ်က္စိမွိတ္ ရယူထားသည့္ ဂုဏ္သိကၡာသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအတြက္ ဘာမွ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိ။

႐ုရွားက အိမ္ရွင္ျဖစ္လာသည့္ေနာက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေတြ တုိးခ်ဲ႔ရသည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ဆုိသည္မွာ ေဘာလံုးကြင္းကိစၥ သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ ၿပိဳင္ပဲြႀကီးတစ္ခု က်င္းပရန္အတြက္ Network က အက်ယ္ႀကီး ျဖန္႔က်က္လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာဖို႔အတြက္ Private Investor ေတြနဲ႔ Sponsor ေတြက ၀င္ေရာက္ ကူညီေပးေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္က မူလေမွ်ာ္မွန္းထားတာထက္ မ်ားစြာ ပိုေနသည္။

႐ုရွားဂ်ာနယ္လစ္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အိုင္ေဂၚရာဘီနာက “ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ံုေတြ၊ ေထာင္သားေတြရဲ႕ အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံကိုႏိႈက္ၿပီး က်င္းပတာမ်ိဳးကိုေတာ့ မေထာက္ခံႏုိင္ပါဘူး” ဟု BBC ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာခဲ့သည္။ “ကြင္းေတြက ပိုေကာင္းၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိလာရင္ ပရိသတ္ေတြလည္း ေဘာလံုးပဲြေတြကို ပိုၾကည့္လာႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံကို အတုယူလို႔ ရပါတယ္” ဟု ႐ုရွား အားကစား၀န္ႀကီး မူကိုက ဆုိသည္။

ခက္တာက အရွိတရားႏွင့္ လဲြေခ်ာ္ေနသည့္ အေျခအေနေတြကို ညာလို႔မရ။ Saransk လို ေဒသမွာ ၿမိဳ႕ေနလူဦးေရက (၃၀၀၀၀၀) သာ ရွိသည္။ ဒီေဒသမွာ ပရိသတ္ (၄၀၀၀၀)ေက်ာ္ဆန္႔သည့္ ကြင္းတစ္ကြင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းက ဘာကိုမ်ား ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မည္နည္း။ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ျပန္ရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္၊ ေရရွည္မွာ ျပန္ရမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ပင္ မကိုက္ညီေသာအခါ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ပူတင္ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္သြင္းမိၿပီဟု ေလွာင္ေျပာင္လာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ Times က ဆိုင္မြန္ကူးပါးက “ၿပိဳင္ပဲြကေတာ့ က်င္းပပါၿပီ။ ၿပိဳင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကလည္း လာၿပီး ၿပိဳင္ပဲြ ၀င္ၾကမယ္။ လာၾကည့္မယ့္ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူတို႔အသင္းကို သူတို႔လာအားေပးမယ္။ တစ္လၾကာတဲ့ ၿပိဳင္ပဲြၿပီးသြားတဲ့ အခါမွာ ႐ုရွားေတြခ်ည္း က်န္ခဲ့ေတာ့မယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီအခြံေတြကို ဘာဆက္လုပ္မွာလဲ” ဟု ဆိုသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ကရင္မလင္ နန္းေတာ္

CNN ရဲ႕ ေဆာင္းပါးရွင္ ေအမီးလူ၀င္ကေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပဲြဟာ ႏုိင္ငံတကာ ေဘာလံုးပဲြေတာ္လား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဲြေတာ္လား ဆုိၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ထားသည္။ သူဆုိလိုသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္သမား Terrorist ေတြကို ဆုိလုိျခင္း မဟုတ္ေသး။ Hooligans ဆုိသည့္ ဆုိးသြမ္း ပရိသတ္ေတြကိုသာ ဆုိလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိးဆံုးကေတာ့ ရန္သူေတြလို ျဖစ္ေနသည့္ ႐ုရွား-အဂၤလန္ ပရိသတ္ဆက္ဆံေရး ျဖစ္သည္။ ယူ႐ို-၂၀၁၆ တုန္းက ျပင္သစ္ေျမေပၚမွာ ဒီႏွစ္သင္း တစ္အုပ္စုတည္း အတူက်ခဲ့သည္။ ႐ုရွားႏွင့္ အဂၤလန္ ကစားသည္။ ကြင္းျပင္မွာ ပရိသတ္ေတြ ႐ိုက္ႏွက္ကုန္သည္။ ပရိသတ္ (၃၀)ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ျဖင့္ ေဆး႐ံု ပုိ႔လုိက္ရၿပီး (၁၀၀)ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရသည္။ ဒီျဖစ္ရပ္အတြက္ ႐ုရွားပရိသတ္ေတြ လြန္ခဲ့သည္ဆုိသည့္ သက္ေသခံခ်က္ေတြ ရွိေနသည္။ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာရွိတဲ့ မီးေတာက္ေတြက ၿငိႇမ္းသတ္လုိ႔ မလြယ္တာ အျဖစ္မွန္ျဖစ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ႐ုရွားဘက္က ခပ္လြယ္လြယ္ပင္ ေျပာသည္။

႐ုရွားပါလီမန္ရဲ႕ ဒုဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဘုတ္အဖဲြ႔၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ အိုင္ေဂၚလီဘီဒက္ဗ္က “ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ လုပ္ရမယ္။ သူတုိ႔ဟာ ရန္ေဆာင္ေနရာကေန ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ အသြင္ကို ကူးေျပာင္းသြားလိမ့္မယ္” ဟု ဆိုသည္။ ဒါေတြက စကားလံုးေတြသာျဖစ္သည္။ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္မလဲ၊ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားသလဲ၊ အေရးႀကံဳလာရင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ မပါ၀င္။ ရန္သူေတြ အျဖစ္ကေန မိတ္ေဆြေတြ ျဖစ္သြားေစမယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြကိုပဲ ေျပာသြားသည္။ အႏွစ္မပါ၊ အခြံသာရွိသည့္ စကားလံုးေတြက ေပါ့ပ်က္ပ်က္ ႏိုင္လာသည္။

လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈ ျပႆနာအေပၚ ေျဖရွင္းပံုကလည္း ရယ္စရာပင္။ ႐ုရွားေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ႐ုရွားလက္ေရြးစင္ႏွင့္ ခ်ယ္လ္ဆီးကြင္းလယ္လူေဟာင္း ဆျမာတင္ကို လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ စျမာတင္ကလည္း တာ၀န္ စတင္ယူရသည္ႏွင့္ ႐ုရွားေဘာလံုးေလာက နာမည္ပ်က္ေနသည့္ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားမႈမ်ားကို စတင္ ျငင္းဆန္သည္။ လူမည္း ကစားသမားေတြကို မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားေတြက ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္းမွာ “Just for fun” သာျဖစ္သည္ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ စေနာက္႐ံုသာဟု ေျပာသည္။ ဒါေပမဲ့ ကြင္းထဲမွာ တကယ္ ျဖစ္ေနတာေတြက အေပ်ာ္သေဘာမွ် မဟုတ္ပါ။

႐ုရွားက အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေတာ့ ဘရာဇီးလ္ ကမၻာ့ဖလားတုန္းကလို လမ္းမေပၚက ဆႏၵျပပဲြေတြေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရပါ။ အလုပ္သမားသ ပိတ္ေတြလည္း သိပ္မေတြ႔ရပါ။ ဒီအေျခအေနေတြကေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဖလားထက္ ပိုမို ေအးခ်မ္းသည္ ့အေျခအေနေတြ ျဖစ္သည္။ ေျပာရရင္ ဘရာဇီးလ္ ကမၻာ့ဖလားႏွင့္ ႐ုရွားကမၻာ့ဖလားရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လားရာပင္ မတူပါ။ ဘရာဇီးလ္မွာ ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြထဲမွာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥက အဆုိးဆံုးျဖစ္သည္။ ဒါေပမဲ့ ေဘာလံုးကို အေသြးအသားထဲက ႐ူးသြပ္ၾကသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဘာလံုးကို ခ်စ္တဲ့စိတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႐ုရွားကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးက ႀကိဳးေတြ ပါေကာင္း ပါႏုိင္သည္။ ဆုိးသြမ္းပရိသတ္ေတြ ရွိသည္။ ၿပိဳင္ပဲြမတိုင္ခင္ ျပင္ဆင္မႈေတြမွာ ျခစားမႈေတြက အစကေန အဆံုးအထိ ရွိသည္။ ဘတ္ဂ်က္ မလံုေလာက္၊ ပိုလွ်ံ သံုးစဲြရသည့္အတြက္ အျခားေသာ က႑ေတြမွာ က်ပ္တည္းကုန္သည္။ ဆိုးသြမ္းပရိသတ္ ျပႆနာ၊ LGBT Rights ကုိ လက္မခံသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိးရြားဆံုးကေတာ့ တုိင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားေနၿပီး ၿပိဳင္ပဲြႀကီး တစ္ပဲြကို လက္ခံက်င္းပႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေငြေၾကးပိုလွ်ံမေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ပူတင္က မၾကာေသးမီကမွ ႐ုရွားႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ခံရျပန္သည္။ သူက ေဘာလံုးစကား သိပ္မေျပာပါ။ ႐ုရွားက ကာတာကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ေျခစမ္းပဲြ အၿပီးတုန္းကေတာ့ “ငါတို႔အသင္းရဲ႕ လွပတဲ့ ကစားပံုကို မေတြ႔ရတာ ေတာ္ေတာ္ေတာင္ ၾကာေနၿပီ” ဆုိသည့္ မွတ္ခ်က္စကားကို ဆုိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကမၻာ့ဖလား အႀကိဳ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ေက်နပ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ဒီၿပိဳင္ပဲြကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ တားျမစ္ေဆး၊ လူမ်ိဳးေရးခဲြျခားမႈနဲ႔ အျခားေသာ ျပႆနာေတြကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သင္ခန္းစာ ယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဆုိခဲ့သည္။ ပူတင္၏ စကားကေတာ့ ႐ုိးရွင္းသည့္ ၀န္ခံစကားျဖစ္ၿပီး ႐ုရွားမွာ ဒီလို ျပႆနာေတြ မရွိပါ ဆုိသည့္ ေခါင္းေရွာင္မႈ မဟုတ္ပါ။ ဒါကိုေတာ့ ႀကိဳဆုိရလိမ့္မည္။