<

ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးလာျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုဘ၀မ်ား ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုဆုတ္ယုတ္လာဟု ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား သေဘာထားထုတ္ျပန္

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ၾကည္ႏုိင္)

ယေန႔ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးလာျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု ဘ၀မ်ား ဆင္းရဲက်ပ္တည္းလာျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားမွာ ပိုမိုဆုတ္ယုတ္လာဟု စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၁) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါရွိသည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္သုံးခ်က္ကုိ အဓိကထား တုိက္တြန္းခဲ့ၿပီး ၎အခ်က္မ်ားမွာ စစ္မွန္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္က်င္းပေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုဘ၀ ေျပလည္ေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ဖန္တီးခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ လုိက္ပါသြားခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး ေလွၾကံဳစီးသူမ်ားေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူလူထုၾကီး၏ အသက္၊ ေသြး၊ ေခြၽး၊ ဘ၀မ်ား ရင္းႏွီးေပးဆပ္ကာ ရယူခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ အေဟာသိကံ ျဖစ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ ဘက္စုံအက်ပ္အတည္းမ်ား ဆုိက္လာၿပီး ထြက္ေပါက္ပိတ္လာသည့္ တုိင္းျပည္၏ အေျခအေနကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္မွာ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းရန္ တာ၀န္ရွိသူ အသီးသီး၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္း အေျဖရွာေသာနည္းႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား ျပည္သူလူထုအေပါင္းမွ ၀င္ေရာက္ဆုံးျဖတ္ အေျဖရွာနည္းဟူ၍ နည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္သာ ေျဖရွင္ႏုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းညီညြတ္ၿပီး စစ္မွန္သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး (မႈ) အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အာ႐ုံစူးစုိက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုကုိ မ်က္ႏွာမူ၍ စစ္မွန္သည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ အေလးအနက္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းျပည္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ လမ္းဆုံလမ္းခြသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး လမ္းမွန္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ႏွင့္ အေျခအေနကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္မွာ စစ္မွန္ေသာ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာသည့္နည္းႏွင့္ (သုိ႔မဟုတ္) လူထုပါ၀င္ေသာ နည္းမွတစ္ပါး အျခားေရြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တာ၀န္ရွိသူ အသီးသီးမွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ အျမန္ဆုံးဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ အေျခခံဥပေဒအသစ္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး အစားထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ အဆုံးအျဖတ္အျဖစ္ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္းသား၊ ျပည္သူလူထု အေပါင္းမွ ၀င္ေရာက္အဆုံးအျဖတ္ ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ျပင္ဆင္ထားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

September 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.