<

အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္၀င္း အတြင္း၌ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားတြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကျပကြက္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္သူ႔အာဏာကိုရယူရန္ ႀကိဳးစားသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀န္းအတြင္း ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အဆုိပါသ၀ဏ္လႊာအား ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ “မိမိတို႔အားလံုးဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အတုအေယာင္ေတြနဲ႔ အႏၲရာယ္ေတြကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏၲရာယ္မ်ား ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ မလိုလားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ကဖ်က္ယဖ်က္သမားမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကို မယံုၾကည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကို ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အားမလို အားမရျဖစ္ၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္တဲ့အတြက္ အာဏာရွင္စနစ္ဆီသို႔ ျပန္ၿပီးအသက္သြင္းေပးသလို ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္နဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ျပည္သူ႔အာဏာကို ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားသူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏၲရာယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအႏၲရာယ္ကို အထူးအေလးအနက္ထား သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔အင္အား၊ ျပည္သူ႔အာဏာကို မ႑ိဳင္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ ခံစားခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဦးထိပ္ထားကာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားဂ႐ုထားရသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳသူ၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စုေပါင္းအားႏွင့္ အေျဖရွာၿပီး အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကရေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ားအျပား ေပါင္းစည္းေနထိုင္သည့္အတြက္ မတူကြဲျပားမႈမ်ား အၾကားတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္လာရန္၊ ျပည္သူအမ်ားစု၏ လူေနမႈဘ၀ တိုးတက္ျမင့္မားရန္ စသည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးသည္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရွိပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေကာင္းရန္၊ လူမ်ဳိးတိုးတက္ရန္အတြက္ က်ရာေနရာမွ ကိုယ့္တာ၀န္ကို ကိုယ္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအစေပၚမွာ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဒီမိုကေရစီ လမ္းမေပၚမွာ ေျခခ်ခါစ အေျခအေန အခ်ိန္အခါဟာ အင္မတန္ အေရးႀကီးလွၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္သလို ၿပိဳလဲမသြားေအာင္၊ လဲၿပိဳက်မသြားေအာင္ ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔ သတိတရား ဆင္ျခင္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို ရွင္သန္ေစလိုတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒကို ေလးစားရမွာျဖစ္သလို သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြကိုလည္း လိုက္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕၊ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြကို ေလ့က်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွ်တတဲ့ သေဘာထားေတြကိုလည္း အေျခခံဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္မွာ အေပးအယူ၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းေတြဟာ အင္မတန္ အႏွစ္သာရ ရွိလွပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ တည္ရွိေနျခင္း မဟုတ္ဆိုသည့္ သေဘာတရားအေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သည္ အေျချပဳေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အမွားကင္းေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဒီမိုကေရစီမ်ဳိးေစ့ကို အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားထားသည္။

 

September 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.