<

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမည္သစ္အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါတီအသစ္အား မွတ္ပံုတင္မည္

မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမည္သစ္အား ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း ပါတီအသစ္ အားမွတ္ပံုတင္သြားမည္ဟု မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန ့ျပဳလုပ္ခ့ဲတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ပါတီအမည္ အသစ္ေပးမယ့္ကိစၥကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကို ေရြ႕လိုက္တယ္။ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္ၾကားထဲမွာ သေဘာထားဆႏၵ မေပးရေသးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး သြားေရာက္ ရွင္းလင္းၿပီးေတာ့ သေဘာထား ေကာက္ယူသြားပါမယ္။ အကယ္၍ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေရာက္လို႔ သေဘာဆႏၵ မေပးရေသးတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြကိုေတာ့ ဖုန္းနဲ႔သေဘာဆႏၵေတြ ေတာင္းခံသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္လယိတမက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး “ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွာ ပါတီအမည္သစ္ သတ္မွတ္ၿပီးသြားရင္ စက္တင္ဘာလအတြင္းမွာ ေပါင္းစည္းေရး အခမ္းအနားတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ပါတီအသစ္ မွတ္ပံုတင္ေရးကိစၥကို ဆက္္ၿပီးေဆာင္ရြက္ သြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီအသစ္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ မြန္အမ်ဳိးသား ကုိယ္စားျပဳပါတီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဇူလိုင္၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မြန္ႏိုင္ငံေရး ညီလာခံမွ ဖြဲ႕စည္းေပးခ့ဲသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားကုိယ္စားျပဳပါတီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္လည္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ထပ္မံျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.