<

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာလေလးခု သတ္မွတ္ကာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကာလေလးခု သတ္မွတ္ကာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကာလ ေလးခုမွာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလ၊ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးကာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္ ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီး ကာလတို႔ျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးအတြက္ ဇာတ္တိုက္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ဦးစိုးေအာင္၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦး၀င္းျမင့္၊ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုံျခဳံေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ လုံျခံဳေရး အစီအမံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ား အားလုံးသည္လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း စီမံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ လုံျခံဳေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ သတင္းမွန္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ကိုးခုရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေလးခု၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ခုတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၅ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.