<

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာဟု TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကသူ ေဒသခံမ်ားအား နမၼတီးၿမိဳ႕ ႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မုန္ဆန္ေအာင္)

လူမ်ဳိးေပါင္းစုံေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရး ဆိတ္သုဥ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးကုိ လက္မခံ၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိက အရင္းခံျပႆနာ ျဖစ္သည္ဟု တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနက လစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ စာေစာင္တြင္ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေဆာင္းပါးေရးသားခဲ့ၿပီး ၎က အဆုိပါ ေဆာင္းပါးတြင္ ထုိသုိ႔ထည့္သြင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးခြင့္ရရွိမည္ဆုိပါက ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီမ်ား မည္သုိ႔ပင္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ဳိး လုပ္ခဲ့ပါေစ၊ အဆုိပါ ေသြးခြဲမႈသည္ အလုပ္ျဖစ္မည္ မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္လည္း ျဖစ္ပြားမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးကုိ အတိအက် အသိအမွတ္ျပဳကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခြင့္အေရးကုိ အနည္းငယ္သာ အသိအမွတ္ျပဳခ်င္ၿပီး ဟန္ျပအသုံးခ်႐ုံေလာက္သာ သေဘာထားရွိခဲ့ကာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အင္အားစုမ်ားကလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာအေပၚ နားလည္လက္ခံသလုိ ရွိေသာ္လည္း အေရးၾကံဳ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးရမည့္ အခ်ိန္တြင္မူ မွန္ကန္ေသာ ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား မရပ္တည္၀့ံဟု ၎က အဆုိပါေဆာင္းပါးတြင္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အခုအခ်ိန္အထိ တုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥကုိ တကယ္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္း၀ံ့သူ ဗမာေခါင္းေဆာင္၊ ဗမာႏုိင္ငံေရးပါတီ မရွိေသးပါ။ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးနဲ႔ ပါတီအက်ဳိးအတြက္ပဲ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ခရီးသြားဟန္လြဲ အသုံးခ်ခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရမွာပါ” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာဆုိသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ မဖန္တီးႏုိင္ေတာ့သည့္အတြက္ ေဒၚ အာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထံ ပုံအပ္လုိက္ၾကၿပီး ထုိသု႔ိပုံအပ္မႈေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအၾကား အဓိက ဆုံး႐ႈံးမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး တုိက္ေဖာ္ တုိက္ဖက္ စိတ္ဓာတ္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာရွည္စြာ အတူ႐ုန္းကန္ခဲ့ၾကသည့္ ဘ၀တူ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ လစ္လ်ဴ႐ွဴ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တန္ဖိုးထားမႈ မရွိတာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ္ အင္မတန္ နစ္နာတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရျဖစ္လာေသာ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဆုိး၀ါးေသာ အစိုးရဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမဆန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္   တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ပ်က္ယြင္းေစခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားသည္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အဆင့္မီ ျပည့္စုံျခင္းမရွိဟု ၎က ေထာက္ျပေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းစစ္သည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေစၿပီး တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေႏွးေကြးေနာက္က်ေစကာ အဆုိပါ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရးသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ တန္းတူေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ တားဘုန္းေက်ာ္က ၎၏ “ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္ ရာစုႏွစ္ထိေအာင္ ရွည္ၾကာမွာလား” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ သုံးသပ္ေရးသားခဲ့သည္။

 

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.