<

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟုအမည္ေပး

ကခ်င္ေလးပါတီ ေပါင္းစည္း၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဟု အမည္ေပးခဲ့ျခင္းကုိ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ KSDP၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ကရက္ပါတီ KNC၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ UPKS စသည့္ ေလးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီ၀င္ ၁၇ ဦးက ပါတီအမည္၊ ပါတီအလံ၊ တံဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ကြန္ဂရက္ပါတီမွ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက “ပါတီ နာမည္၊ တံဆိပ္၊ အလံ အတည္ျပဳတာေပါ့။ ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီ (Kachin State Party – KSP) ဆိုၿပီး ပါတီအမည္ေပါ့။ လိုဂိုႏွင့္ အလံေပါ့။ အလံက အေပၚက အနီ၊ အျဖဴ၊ အျပာေပၚမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမပံု၊ ပါတီနာမည္ အတိုေကာက္ KSP ထည့္မွာေပါ့။ သေဘာထား ကြဲလြဲတာ မရွိပါဘူး။ ဒါက ၁၇ ဦးေကာ္မတီကို ေရြးခိုင္းတာ။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္အဖြဲ႕ေကာ္မတီ (Working Committee) ဖြဲ႕ဖုိ႔ သေဘာတူထားတယ္။ ပညာတတ္အုပ္စုေတြပါတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ဖိတ္ေခၚမယ္။ အဲဒါၿပီးမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕မယ္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ကို မမီေတာ့ဘူး။ ေလးပါတီေပါင္းအဖြဲ႕က ပါ၀င္ဖို႔ အမည္စာရင္း မသြင္းႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ကုန္ၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။ လူေရြးတာေတြ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ထပ္လုပ္ရဦးမယ္။ အားလံုးပါ၀င္ဖုိ႔ဆိုရင္ အခ်ိန္ယူရဦးမယ္။ ဖိတ္ေခၚကာလကို သီးသန္႔လုပ္မွရမယ္လုိ႔ စဥ္းစားထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ မေနာကြင္း မဂြၽယ္ခန္းမတြင္ သံုးပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ  UDKS ပါ၀င္လာၿပီး ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လူထုေရြးခ်ယ္သည့္ ၁၇ ဦး ေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ သံုးပါတီေပါင္းစည္းမည္ဟု ျမစ္ႀကီးနား YMCA ခန္းမတြင္ လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၈ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခုလံုး အက်ံဳး၀င္သည့္ (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂) အတြက္ ပါတီေပါင္းစည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးေအာင္ခမ္းက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ ၁၇ ခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္ပါတီ၊ လီဆူအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ လေ၀ၚအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းလိုင္ (ရွမ္းနီ) ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္း ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ စသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ခုနစ္ခုကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ မွတ္ပံုတင္ ရရွိခဲ့သည္။

 

August 11, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.