<

အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေန ရွိေနေၾကာင္း SNLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ေျပာၾကား

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးတုိ႔သည္ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ယုဒႆန္ရိပ္သာတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ညီလာခံ သဘာပတိျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ထုိသုိ႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုဆုိရင္ အစုိးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ဟာ ဆုတ္ယုတ္ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မပီမျပင္ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အစုိးရက ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္မွ က်င္းပခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္က ယင္းဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ဆုိျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကအဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အားလုံးႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ေရး လုိအပ္ေနၿပီး အင္အားရွိသူကိုသာ အေလးေပး ရင္ၾကားေစ့ေနမည္ ဆုိပါက တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလာမည္ျဖစ္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လုပ္၍မရေၾကာင္း၊ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားကုိ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ိဳးျဖင့္သာ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အားလုံးကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ဒီေန႔တုိင္းျပည္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားက ထင္ရွားေပၚလြင္ ေနပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံတြင္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးပုိ႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာမ်ား ဖတ္ၾကားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ဖတ္ၾကားတင္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။

ယခုညီလာခံတြင္ ပစ္ပယ္ခံထားရေသာ (သစ္ခုတ္သမားမ်ား) ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးအား ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးျဖစ္သည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ညီလာခံ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.