<

၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ

၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဦးေဆာင္၍ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ယုဒႆန္ရိပ္သာတြင္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီလာခံတြင္ ေဒးဗစ္လွျမင့္က ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေၾကညာ႐ုံပဲ ရွိေသးတာပါ။ ခ်က္ခ်င္းအမည္ထုတ္လုိ႔ မရေသးပါဘူး။ ဘယ္လုိေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္ပင္ရဦးမွာပါ။ ၿပီးမွ ၁၀ လပုိင္းေလာက္က်ရင္ အမည္ထုတ္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွတ္ပုံတင္ဖုိ႔ရွိတယ္။ မွတ္ပုံတင္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၈ မေက်ာ္ပါဘူး” ဟု ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ ပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္၍ ေရြး ကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပါတီထိပ္ပုိင္း ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္မူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ၀င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပင္ပေရာက္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ ဆုတ္ယုတ္ယုိယြင္း လာေနၿပီး ဤအေျခအေနအား ေျပာင္းလဲရန္မွာ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္၊ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕တည္းက ေဆာင္ရြက္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မရႏုိင္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွ ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ထူးမျခားနား၊ တင္ျပ၍လည္းမရ၊ ေတာင္းဆုိ၍လည္းမရ၊ အေရြ႕လည္းမရွိ၊ အေျပာင္းအလဲလည္း မရွိဟု ၎တို႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ရန္ အားလုံးႏွင့္ တန္းတူရည္တူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျပာင္းအလဲ၊ အေရြ႕ကို သြားႏုိင္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ လုိအပ္ေနၿပီး ေရွာင္လႊဲ၍ မရသည့္အတြက္ အဆုိပါတာ၀န္ကုိ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ႏွင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားက ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ မၿပီးဆုံးေသးေသာ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲမည္ဟု ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.