<

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းစားျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခု ေရးဆြဲေပးရန္အဆုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္း

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းအၿပီး ခန္းမအတြင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမမ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြာ အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းစားေနျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ေျမလြတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တို႔၏ ေလ်ာ့ရဲၿပီး အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခု အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ အဆိုအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)မွ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ယင္းအဆိုအား တင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ဦးမ်ဳိး၀င္းက “ေကာ္မတီေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး အသိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳခဲ့ရင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကၿပီး အစိုးရကို ၀ိုင္း၀န္း အၾကံျပဳေစလိုပါတယ္။ ဘာမွေ၀ဖန္ေျပာဆိုလို႔ မရတဲ့ေခတ္ေတြမွာ ဒါေတြစျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခု လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိးျဖစ္ေနဆဲမို႔ ဒီအစိုးရလည္း ဘာမွမထူးပါဘူးကြာဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ၊ အေျပာေတြဟာ ျပည္သူေတြၾကားမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ေလာင္လာတာေၾကာင့္ ေမးခြန္းအေနနဲ႔ေမးဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပတ္သက္ေနတာက ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြသာမက အရပ္ဘက္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါ ပါ၀င္တာျဖစ္လို႔ အဆုိတင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူေနရပ္ကြက္မ်ား၊ ေျမယာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် အသံုးျပဳေစေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳႏုိင္သည္မွာ ရာစုႏွစ္၀က္က်ဳိးလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ တာ၀န္ကို ယူထားၾကသူမ်ား ကိုယ္တိုင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳ ကိုယ္က်ိဳးရွာခဲ့သည့္အတြက္ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္မ်ား၊ စည္းစနစ္ မရွိသည့္ လူေနကြက္သစ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေမြကို ဆက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတာ၀န္ယူစဥ္ကာလတြင္ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳးမ်ား ထပ္မတိုးလာေစရန္ စီမံထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေဒသမ်ားတြင္လည္း တာ၀န္မဲ့သူ၊ ဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာသူအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“စိုက္ပ်ဳိးေျမေတြကို ထင္သလို အသံုးခ်ၾကတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။ ေရာ္ဘာျခံ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေတြကို ေျမႀကီးတူးေရာင္း၊ အိမ္ကြက္ေဖာ္ ေရာင္းခ်ေနၾကမႈမ်ား ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အကြက္ေတြက အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အကြက္ေတြက်ေတာ့ သူမ်ားလုပ္တာကိုၾကည့္ၿပီး မိမိသေဘာနဲ႔မိမိ လုပ္ခ်င္လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္က်က်၊ မက်က် ျခံကြက္က အိမ္ကြက္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီအေလ့အထဟာ ခုဆိုပိုေခတ္စားလာၿပီး လယ္ယာေျမဥပေဒဆိုတာ စာအုပ္ထဲမွာ ပုန္းေနရတဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ဥပေဒက်ဴးလြန္သူကို ေျပာေန၊ တားေနမယ့္အစား Win Win ေပၚလစီကိုပဲ က်င့္သံုးၾကပါေတာ့တယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ သစ္ပါးလႊာထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ အပင္မ်ားကို ခုတ္လွဲ၍ ရေနသည့္အေပၚ ခုတ္လွဲခြင့္မရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျပည္တြင္းကို ၀င္ေရာက္လာေနၾကေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ သစ္ပါးလႊာထုတ္လုပ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ပါးလႊာ ထုတ္လုပ္မည့္စက္႐ံုမ်ားကို ေျမယာလႊဲေျပာင္းသံုးစြဲခြင့္ မက်ေသးခင္မွာပင္ ေျမကြက္ရွင္၊ ေျမညႇိ၊ စက္႐ံုတည္ေဆာက္မႈ မၿပီးတၿပီး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစက္႐ံုမ်ားသည္ ေရာ္ဘာပင္၊ တညင္းပင္၊ ပိႏၷဲ၊ သစ္တို၊ မေလးရွားပိေတာက္၊ ယူကလစ္ စသည္ျဖင့္ အပင္ႀကီးမွန္သမွ်အား အကုန္၀ယ္ယူေနေၾကာင္း၊ သစ္တင္ကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားအား ခုတ္လွဲသည့္အတြက္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးေၾကာင္း၊ ခုတ္လွဲၿပီးသည့္ေနရာတြင္ အျခားနည္းသံုးသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါက စိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေရရွည္တြင္ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မဆိုင္သလိုေနေနၾကေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းစဥ္ ေျပာၾကားသည္။

ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို အဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေကာ္မတီ သံုးရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းညႇိရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ စည္းေႏွာင္မႈအားေကာင္းသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ႏွင့္ ထိုစနစ္ကို တိက်စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ ေကာ္မတီမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

August 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.