<

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ – ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း၌  ေဆြးေႏြးေသာ အခ်က္မ်ားတြင္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္  ေျပာၾကားသည္။

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC မျပဳလုပ္မီ  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀း အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ထိုသို႔ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေနသည့္  ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ က႑တို႔မွ အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည့္ ညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၂) အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ NCA စာခ်ဳပ္မွာ ပါတဲ့အတုိင္း ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သေဘာတူထားတယ္။ ဒီ ၁၄ ခ်က္ကုိပဲ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ မေကာင္းေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ႐ိုးသားစြာပဲ ၀န္ခံလိုက္တယ္။ ဒုတိယအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံေတြ က်င္းပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာဟာ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုရလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အလံုအေလာက္ မရွိေသးဘူးဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ ၀န္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အရ ေရးဆြဲထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အရ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ တစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပခဲ့သည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္မွ ျပန္လည္က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီညီလာခံမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး အလံုအေလာက္ မရေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြင့္ပြဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကလည္းပဲ ၂၀၁၉ မတုိင္ခင္မွာ ညီလာခံသံုးခါ က်င္းပမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးက လည္း ၂၀၂၀ မွာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ အၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္  ဒီကာလအတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိခ်င္တာရေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမည့္မူမ်ားႏွင့္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္မူမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC ) ၏ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက က်င္းပစဥ္

“ဘာျဖစ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ကေနၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံရမယ့္ မူအမ်ားစုကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့မူ အားလံုးကုိ အဲဒီလိုေျပာလို႔ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ ၇၀ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံမူအားလံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပၿပီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္က ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

“အဲဒါကို NCA မွာလည္း ပါၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးကေန ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုရင္ အမွန္စင္စစ္က တစ္ပြဲနဲ႔ေတာင္ ၿပီးႏုိင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားလံုး တင္ျပၿပီးၿပီ။ အဲဒီတင္ျပခ်က္ေပၚမွာ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ကေန  ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚမွာ ကဲဒါေလးေတာ့ ရႏိုင္တယ္။ ဒါေလးေတာ့ မရႏုိင္ေသးဘူး။ ေနာက္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း ယခုက်င္းပေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလို မရွိဖူးခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္မ်ားကို အားရစရာ မရွိေသာ္လည္း ညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးမည့္ ညီလာခံျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ဳိးရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ရွင္းျပသည္။

 

July 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.