<

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား သတၱမအႀကိမ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းမည္

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား သတၲမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“လာမယ့္ သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ စည္ပင္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္စရာေလးေတြရွိတယ္။ နည္းနည္းပါးပါးေပါ့၊ စည္ပင္ဥပေဒမွာ အခြန္ကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႕ မေပးရေတာ့ဘူး။ ျမန္မာေငြနဲ႔ပဲ သုံးရေတာ့မယ္ အျခားအခ်က္ အနည္းငယ္ေလာက္ ျပန္ျပင္ရမွာ” ဟု ဦးသိန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ၊ ေရခ်ဳိငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္း သီးျခားအလံႏွင့္ ေျမယာခြန္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသစ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒုတိယအခ်က္က ကုန္တင္ကုန္ခ်ဥပေဒ၊ ေရခ်ိဳငါးဥပေဒ၊ အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းဥပေဒ၊ ေနာက္တစ္ခုက အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ၊ ရန္ကုန္တုိင္း သီးျခားတံဆိပ္နဲ႔ အလံေပါ့၊ ေနာက္ေျမယာခြန္ ဥပေဒေတြ အဲဒီထဲမွာမွ ေရခ်ိဳငါးနဲ႔ ေျမယာခြန္ ဥပေဒကုိ ဒီမတုိင္ခင္မွာ လုပ္ထားေပးပါဆုိၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က တာ၀န္ေပးလုိက္တယ္။ အမွန္မွန္ေတာ့ ေရခ်ိဳငါးက ရွိၿပီးသား။ အခုကေတာ့ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒေပါ့။ ေျမယာခြန္ဥပေဒက အရင္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုက အခုတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အလုိက္ လုပ္ခုိင္းတာ ကုန္တင္ကုန္ခ်ကလည္း အရင္ကရွိၿပီးသား ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒပဲ။ အေသးစား အလတ္စား ဥပေဒကေတာ့ အသစ္။ အရင္တုန္းက ျပည္ေထာင္စုကပဲ အခုတိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ကုိ ခြဲေပးလုိက္တယ္။ အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဥပေဒက အသစ္။ အခုမွ လုပ္မွာ။ ရန္ကုန္တိုင္းအလံက ရွိၿပီးသားပဲ အဲဒါကလည္း ျပင္ရမွာ” ဟု ဦးသိန္းျမင့္က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မေပါင္း ၃၃၇ ခု၊ အခန္း ၃၁ ခန္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ ၁၆၈ ခု ဥပေဒအရ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒကုိ ဇြန္ ၂၅ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥပေဒပါအခန္း၊ အပုိဒ္ခဲြ၊ အပုိဒ္ခဲြငယ္မ်ား၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အသစ္ျဖည့္စြတ္ျခင္းမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိး လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

July 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.