<

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အက်ဳိးရွိၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

ကုလသမဂၢသည္ အက်ိဳးရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္ ၌ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္လည္း ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားက ယုံၾကည္မႈရွိရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခုိင္မာမႈမရွိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး မုန္းတီးမႈမ်ား၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ “ခ်စ္စကုိရွည္ေစ၊ မုန္းစကိုတုိေစ”၊ “ႀကီးတဲ့အမႈ ငယ္ေအာင္၊ ငယ္တဲ့အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္”ဆုိသည့္ ျမန္မာဆုိ႐ုိး စကားပုံႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ မုန္းစကို ရွည္ေစေသာ၊ ငယ္ေသာအမႈကို ႀကီးေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ နားလည္မႈလြဲမွားစြာ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ အက်ဳိးရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္တုိက္ တြန္းလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကို ဘဂၤါလီဟုသာ လက္ခံထားေၾကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းမွာ ၎တုိ႔ လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားသည့္ အေခၚအေ၀ၚ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို လုံး၀လက္သင့္ မခံေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ရွီး႐ိုက္၊ ပထန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဟုသာ သုံးႏႈန္းထားၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု မပါရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အသုံးအႏႈန္းကို မသုံးစဲြဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိက္သင့္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ၀ိုင္း၀န္း ဖိအားေပးေနမည့္အစား ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ငယ္ရြယ္သူ ကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ယခုရွင္းျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုလသမဂၢသုိ႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ သံအမတ္ေဟာင္း ဘာဂ်န္နာသည္ ဧၿပီလအတြင္း ယခုတာ၀န္၌ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ခိုလႈံေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရးထုိးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အရ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

June 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.