<

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တုိင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ပယ္မဲပါေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေနစဥ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲခံယူျခင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျမဲတမ္းပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအမာၾကည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အလံ၊ အမွတ္အသားတံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္တို႔အား သိသာထင္ရွား ကြဲလြဲျပတ္သားေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ပယ္မဲတစ္မဲ ပါရိွသျဖင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီပယ္မဲတစ္မဲဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲမေပးတတ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ မဲေပးတတ္ရဲ႕နဲ႔ ပယ္မဲေပးေနတာဟာ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲေပးတဲ႔အခါမွာ မိမိရဲ႕သေဘာဆႏၵကို သုံးခြင့္ရွိပါတယ္။ မဲေပးရမယ့္ ေနရာကလည္း ေထာက္ခံမဲ၊ ကန႔္ကြက္မဲ၊ ၾကားေနမဲဆိုၿပီးေတာ႔ သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တိုင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲကေန သုံးမဲအထိ ပါေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ ပယ္မဲမ်ား ပါေနျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ရိွသည္။

June 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.