<

ရွမ္းပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိေၾကာင္း က်ားေခါင္းပါတီထံ က်ားျဖဴပါတီ စာျဖင့္ေမးျမန္း

ရွမ္းပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားရွိေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD-က်ားေခါင္းပါတီ) ထံ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SNDP-က်ားျဖဴပါတီ) က ေမ ၂၃ ရက္တြင္ စာေပးပုိ႔ေမးျမန္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

SNLD ပါတီသို႔ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ က်ားျဖဴပါတီ (SNDP) ၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏မူ၀ါဒမ်ားအား ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အလွည့္က်သဘာပတိသို႔ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ CSSU သဘာပတိသို႔ တင္ျပထားသည္မွာ SNDP ပါတီ၏ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ရဟန္းရွင္လူ၊ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ေလးစားေသာအားျဖင့္ SNDP ႏွင့္ SNLD ပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္းေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ပါတီႏွစ္ခု ပူးေပါင္းေရးကိစၥအား အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (သို႔မဟုတ္) အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အေကာ္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါက လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းပါတီႀကီးႏွစ္ခုအေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမခြဲျခား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ (သို႔မဟုတ္) ၿမိဳ႕နယ္ခြဲျခား၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးေအာင္ျမင္ပါက ရွမ္းပါတီတစ္ခုတည္းအမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ဟူ၍ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ SNDP ပါတီမွ CSSU သဘာပတိထံတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ ေရတုိႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းအဆုိျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ စုစည္းခုိင္မာေသာအင္အားျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ရည္မွန္း အဆုိျပဳတင္ျပျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို CSSU ၏ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) အလွည့္က်သဘာပတိမွ သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ားအား အစည္းအေ၀းေခၚယူ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ SNLD အေနျဖင့္ SNDP ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ သေဘာထားရွိေၾကာင္း တရား၀င္အေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ တင္ျပသည္ဟု SNLD ကို ေပးပို႔ေသာစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

SNDP ပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းေအာင္ျမင့္ခုိင္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ရဟန္းျပည္သူေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ရွမ္းပါတီႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းဖို႔ ဆႏၵရွိၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီေတြအေနနဲ႔ ေပါင္းလုိ႔ရရင္လည္းေပါင္းမယ္။ ေပါင္းလို႔မရရင္လည္း ဘယ္လုိေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ စခန္းသြားၾကမလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးရဦးမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရဟန္းရွင္လူရဲ႕ သေဘာထားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္တာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

SNDP ပါတီမွ ေပးပို႔ေသာစာသည္ ရွမ္းႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တုိက္႐ိုက္ဦးတည္ ေျပာၾကားျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါကိစၥအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္သြားရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္း SNLD ပါတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးစုိင္းလိတ္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီပို႔ထားတဲ့စာကို ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ိုက္ေပးပို႔တယ္ဆုိတာထက္ CSSU ဥကၠ႒ ဒါမွမဟုတ္ သဘာပတိေပါ့။ အဲဒီသဘာပတိႀကီးဆီကုိ ေရးၿပီးေတာ့မွ သဘာပတိက အေၾကာင္းမျပန္တဲ့ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို လွမ္းတုိင္တဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီကုိ တုိက္႐ိုက္ဒီလုိမ်ဳိးေပါင္းဖို႔ျပဳဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ၿပီးေတာ့ တံု႔ျပန္ဖို႔ကေတာ့ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို တုိက္႐ိုက္ေပးပို႔တာဆုိရင္ေတာ့ တစ္မ်ဳိးေပါ့။ စာအသြားအလာအရ ဒီအေပၚမွာ စဥ္းစားရက်ပ္ေနပါတယ္။ အရင္ကတည္းက ေျပာတာကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို တုိက္႐ိုက္ေျပာတာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ အြန္လုိင္းေပၚတင္လုိက္နဲ႔ ေျပာတာပဲရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကုိ တုိက္႐ိုက္ညိႇႏႈိင္းတာမ်ိဳးလည္း မရွိေသးပါဘူး။ ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လူထုရဲ႕ဆႏၵကို အဓိကထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို အေလးအနက္ထားပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ အားလံုးႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံဃာထုရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈ၊ လူထုရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈဆုိတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္အရပ္၊ ဘယ္ေဒသက သံဃာေတာ္ေတြက ေတာင္းဆုိတာလဲဆုိတာေတာ့ အမ်ားႀကီးသုေတသနလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ပါေသးတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

SNLD ပါတီသည္ ၁၉၈၈ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ပါတီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ပါတီေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာေၾကာင့္ ပါတီအား ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမရွိဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း SNDP ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ SNLD ပါတီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျပန္လည္၍ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး SNDP ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕သည္ SNLD သုိ႔ပါတီ ေျပာင္း၀င္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ SNLD ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး SNDP ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေနရာ တစ္ေနရာသာ ရရွိထားသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.