<

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ဇြန္လတြင္ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ လာေရာက္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ ခရစ္စတင္းရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လာမည့္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ သတင္းအရစ္အျမစ္မ်ားက ေမ ၂၃ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ဇြန္လတြင္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို က်င္းပရန္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆိုထားၿပီး ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ရန္ဟီးလီကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရက္အတိအက်ကို ကုလသမဂၢ သတင္းအရင္းအျမစ္က မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ခရီးစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရွရန္နာဘာဂ်ီနာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္ ႏွင့္ ေမ ၂၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဘာဂ်ီနာ၏ ခင္ပြန္းသည္လည္း သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္သံအမတ္ႀကီးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူျဖစ္သည္။ ဘာဂ်ီနာ၏ ၂၅ ႏွစ္တာ သံတမန္ေရးရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သစ္ တာ၀န္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈရွိသူျဖစ္ေစေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ စတက္ဖနီဒူဂ်ာရစ္က ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယုိဂူတာရက္စ္သည္ ခရစ္စတင္းရွရန္နာ ဘာဂ်ီနာကုိ ၎၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးသံတမန္အျဖစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအား ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္၌ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔ထားရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေထြေထြညီလာခံက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ေမလဆန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ခရီးစဥ္အၿပီး၌ ဘဂၤါလီတုိ႔ကုိ ဖိႏွိပ္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက မွန္မွန္ကန္ကန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္ဟု ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.