<

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တိုးတက္လာေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ေမ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟုိတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္ထုတ္လႊင့္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေနစဥ္

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တိုးတက္လာေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕သမိုင္းမွာ ထူးျခားတဲ့ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းေတြထဲက ဦးစားေပးက႑ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တိုးတက္လာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ Website မွတစ္ဆင့္ စတင္ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ားစြာပဲဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟုိတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ စတင္ထုတ္လႊင့္ျခင္း အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အားလံုးလက္လွမ္းမီေစၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ရန္ ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ အလုပ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏုိင္ၿပီး ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ ဥပေဒအသိပညာမ်ား တိုးပြားမည္ျဖစ္ကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၎က “ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္ေတြမွာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသာမက ဥပေဒသမိုင္းေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ဥပေဒေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္၊ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္သာမက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရးစတဲ့ က႑အလိုက္လည္း ခြဲျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းမွာလည္း မူလျပ႒ာန္းခ်က္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျပင္ဆင္တဲ့ အႀကိမ္အေရအတြက္၊ ျပင္ဆင္တဲ့ခုႏွစ္နဲ႔ အေၾကာင္းအရာ စတာေတြကိုလည္း အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈႏိုင္ဖု႔ိ ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ ဥပေဒသုေတသီမ်ား၊ ဥပေဒေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဥပေဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဥပေဒျပဳသူမ်ား၊ ဥပေဒေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုအျဖစ္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ျပည့္စံုစြာေလ့လာႏုိင္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာဥပေဒ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ကို ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး Website ျဖစ္သည့္ www.oag.gov.mm ႏွင့္ www.mlis.gov.mm တို႔တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.