<

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔တြင္ အေရးပါၿပီး ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အားေပးကူညီမႈ မရွိဟုဆို

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔တြင္ အေရးပါၿပီး ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ အားေပးကူညီမႈ မရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေမ ၂၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဦးေဇာ္ေဌးက အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၎က “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အခန္းက႑က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ႏိုင္ငံမ်ဳိး ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ မၿပီးေသးဘူး။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ အေရးႀကီးပါတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းက ငါးႏိုင္ငံစလံုး အေရးႀကီးတယ္။ တကယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အားလံုးမွာ အေရးပါပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ထားရွိေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ၌ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕အား ညီလာခံ တက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလည္း ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႕ ေတြ႕တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ေျပာတယ္။ မူဆယ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ TNLA က လာတိုက္တာ အရပ္သားေတြ ေသတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားေတြ ေသသြားတယ္။ တ႐ုတ္ဘက္ကလည္း သူတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိစၥကို အစိုးရကို ေျပာတယ္။ သူတို႔ကလည္း ျပန္ေျပာတယ္။ ဒီဘက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြ ေသတယ္။ လာၿပီးသတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ကာကြယ္တာရွိတယ္။ အစိုးရ စစ္တပ္ကေတာ့ ကာရမွာပဲ။ လူထုကို အႏၲရာယ္ေပးလာၿပီဆိုရင္ အဲဒီအေနအထားကို ေျပာေတာ့ သူတို႔ဘက္ကိုလည္း ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ခိုင္းတဲ့အတြက္ သူတို႔လည္း လုပ္ေနတယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ က်န္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာပဋိပက​ၡပိုင္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြ ၾကည့္လိုက္ရင္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ နယ္စပ္ေတာက္ေလွ်ာက္ပါ။ အဲဒီကို အေျခခံၿပီး လႈပ္ရွားတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ ဗဟိုအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ခံျခင္း မရွိသလို အားေပးကူညီမႈ မရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၎က “သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခမွာက်ေတာ့ နယ္နိမိတ္ပိုင္း ဟိုဘက္ဒီဘက္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈေတြမွာ နည္းနည္းေလးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ပံ့ပိုးကူညီတဲ့ သေဘာနဲ႔ပဲ သူတို႔လုပ္တာပါ”ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ NCA အား အစိုးရသေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္၍ မရဘဲ NCA တြင္ မပါသည့္ကိစၥမ်ား ေပၚပါက အေျခခံမူေဘာင္အတိုင္းသာ သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ဆုိသည္။

ေမ ၂၃ ရက္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္သူ႕အတြက္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက “အစိုးရအေနျဖင့္ “၀” ဘက္မွ ေတာင္းဆိုလာပါက NCA အား ျပင္ေပးမလား ” ဟုေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဇာ္ေဌးက အထက္ပါကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ NCA က အစိုးရကပဲ ပိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။ NCA က Joint Ownership ျဖစ္ပါတယ္။ NCA သည္ EAO နဲ႔ အစိုးရ။ အစိုးရပိုင္းမွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ ပါတယ္။ NCA ကို အစိုးရသေဘာနဲ႔ ျပင္လို႔မရဘူး။ NCA ရဲ႕ သေဘာတရား။ သို႔ေသာ္ NCA ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ NCA ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုတာ မပါဘူး။ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ လႊမ္းျခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ ကိစၥေတြေပၚလာရင္ ဆိုလိုတာက စာခ်ဳပ္ထဲမွာ မပါတဲ့ကိစၥေတြ ေပၚလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ဟာ ပါတယ္။ အဲဒါက NCA ရဲ႕ ျပင္ဆင္ျခင္း အပါအ၀င္ က်န္တဲ့ကိစၥေတြကို စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဆြဲယူလို႔ရတဲ့ဟာ။ အဲဒါက နံပါတ္ ၁ အခ်က္ေပါ့”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ NCA ျပင္ေပးမွာလား ဆိုရင္ အစိုးရသေဘာနဲ႔ ျပင္လို႔မရဘူး။ NCA ထိုးၿပီးသား ၁၀ ဖြဲ႕ရွိတယ္။ ၁၀ ဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း မပါဘူးဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပင္ခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအဖဲြ႕ေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးရမယ္။ NCA ျပင္သင့္၊ မျပင္သင့္။ အဲဒီ NCA က လႊမ္းျခံဳမႈမရွိတဲ့ ဒီလိုကိစၥေတြေပၚလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေဆြးေႏြးႏိုင္မႈသည္ NCA ထဲေရာက္မွရမယ္။ NCA အျပင္ကေန ဒီ NCA ႀကီး ဒါျပင္ေပးပါဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသေဘာနဲ႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ NCA ထဲ ေရာက္လာၿပီဆိုရင္ အဲဒီမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ထိုးၿပီးသား အဖြဲ႕ေတြေရာ သူတို႔နဲ႕ေပါင္းၿပီးေတာ့ အစိုးရနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ NCA က လႊမ္းျခံဳမႈမရွိတဲ့ ကိစၥေတြေပၚလာရင္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ NCA မွာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္။ ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္။ ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါက NCA ျပင္ေပးမလားဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသေဘာတည္းနဲ႔ ျပင္လို႔မရဘူး။ NCA မပါတဲ့ ကိစၥေတြေပၚလာရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ Frame Work က ရွိၿပီးသား ဒီတိုင္းသြားရမယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခု ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ EAO ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးမႈႏွစ္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၁ ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ဘယ္ေတာ့လုပ္မလဲ ဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစတုန္းက ဇန္န၀ါရီလ မွန္းထားတယ္။ မျဖစ္လာဘူး။ JICM ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အလြတ္သေဘာမွ ေမလကုန္ဆိုၿပီး ထပ္လုပ္တယ္။ အဲဒါ အဆင္မေျပဘူး။ ဒီလ ၂၈၊ ၂၉ ၊ ၃၀ မွာ EAO နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး အလြတ္သေဘာ ႏွစ္ပြဲေတြ႕မယ္။ ေတြ႕တဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ညီလာခံ က်င္းပရက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဇြန္လထဲမွာ လုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရက္ေတာ့ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ဇြန္လထဲကေတာ့ ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားမယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

 

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.