<

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိပါက အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း RCSS ေျပာၾကား

အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိပါက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသတင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေနသည့္ Network Media Group ႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ သီးသန္႔အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ယင္းကဲ့သို႔ ေျဖၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ RCSS တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ The Daily Eleven သတင္းစာက ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရရွိခဲ့ေပ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ (တပ္မေတာ္ႏွင့္) ညႇိထားတာေပါ့ေနာ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးဖို႔ေပါ့ေနာ္။ က်န္ေနေသးတဲ့ ငါးေနရာမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္ေပးဖို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိးရရွိမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း လင္းေခးမွာက်င္းပမယ့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားမွာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ေျပာၾကားသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ Option (ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္) ေတြ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာေပါ့ေနာ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာက်င္းပမယ့္ အႀကိဳေပါ့။ အဲဒီအႀကိဳကို အႀကိဳဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔လည္း မလုပ္ခိုင္းဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းသေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ခုိင္းတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြကိုလည္း လင္းေခးမွာစုၿပီးေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေျပာလာတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က်ေတာ့ ေတာင္ႀကီးမွာလည္း ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အႀကိဳအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတာရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အျပန္အလွန္ေတာ့ ေတာင္းဆိုေနတုန္းပဲေပါ့” ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းမိဏ္းက ဆိုသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ RCSS က ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ အဖြဲ႕မ်ားခြဲၿပီး လိုက္လံျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ တားျမစ္မႈကိုခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကပါ တားျမစ္ခဲ့သည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.