<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ေမ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ တရားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာ အမ်ားဆံုးေရာက္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ေမ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္သူမ်ားက တိုင္ၾကားသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ၊ တရားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တိုင္ၾကားစာအမ်ားဆံုး ေရာက္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေမ ၁၀ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားတဲ့ ဧၿပီကေန ယေန႔အထိ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရ ၉၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တာက အမ်ားဆံုးတိုင္ၾကားထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ တရားေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြပဲ။ တခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာေတြ က်ေတာ့လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ မညီတဲ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဘူးဆိုၿပီး သတ္မွတ္လိုက္ရတဲ့ တိုင္စာေတြလည္းရွိတယ္” ဟု ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမ်ား ရပ္နားထားသည့္ ဧၿပီမွ ေမ ပထမပတ္အတြင္း ေကာ္မတီသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ တိုင္ၾကားစာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရ ၄၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ တရားေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားစာေစာင္ေရမွာ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ က်န္သည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ အေထြေထြ တိုင္ၾကားစာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာမ်ားသည္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဟု သတ္မွတ္ရသည့္အထဲတြင္ ပါ၀င္သြားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဆန္းျမင့္က “ၿပီးခဲ့တဲ့ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းအထိက တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ေရာက္တယ္။ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ရပ္နားစဥ္ကာလတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြကို စိစစ္ေနပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားတဲ့ ကာလမွာ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၉၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ထပ္မံေရာက္ရွိလာတယ္။ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၂၀၀၀ ေလာက္ က်န္ေသးတယ္။ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀းမစခင္မွာ တိုင္ၾကားစာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မၿပီးေသးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြထဲမွာ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အမႈေတြပဲ။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးကေတာ့ တရား႐ံုးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ တိုင္ၾကားလာတာေတြရွိတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အေထြေထြတိုင္ၾကားစာေတြပါ။ အေထြေထြတိုင္ၾကားစာထဲမွာေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ တိုင္ၾကားတာေတြရွိတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ကေတာ့ ေျမသိမ္းယာသိမ္းတဲ့ ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္တာေတြကို ဗဟိုေျမစစ္ကို လႊဲသင့္တာေတြ လႊဲတယ္။ တခ်ဳိ႕တိုင္ၾကားစာေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုလႊဲတယ္။ သိမ္းဆည္းေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီးထံကို တင္ျပရပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “တရား႐ံုးကိစၥေတြကေတာ့ စစ္ေဆးၾကားနာဆဲ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္အေနနဲ႔က တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ေစာင့္ၾကည့္႐ံု၊ ထိန္းေက်ာင္း႐ံုပဲရတာကို။ တိုက္႐ိုက္၀င္စြက္ဖက္လို႔ မရဘူး။ မရေပမယ့္လည္း တိမ္းေစာင္းေနမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေတြ႕ရတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ႀကီးၾကပ္ေပးဖို႔ဆိုၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြရွိတယ္။ တရားစီရင္မႈေတြမွာ တိမ္းေစာင္းမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာေတြကိုေပါ့” ဟု ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.