<

လႊတ္ေတာ္သည္ ေဆာင္ပုဒ္၊ ကဗ်ာ၊ ေလးလုံးစပ္၊ ေဒြးခ်ဳိးၿပိဳင္သည့္ေနရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္သည္ ေဆာင္ပုဒ္၊ ကဗ်ာ၊ ေလးလုံးစပ္၊ ေဒြးခ်ဳိးၿပိဳင္သည့္ေနရာ မဟုတ္aၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကုိယ့္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ ကုိယ္တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးစလြယ္ မေျပာေစခ်င္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္ အၿပီးတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံးသည္လည္း လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအတုိင္း က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်င့္သုံး၍ မရေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္လည္း ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး က်င့္သုံး၍ မရေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါမွာ ေဆာင္ပုဒ္တုိ႔၊ ကဗ်ာတုိ႔၊ ေလးလုံးစပ္တုိ႔၊ ေဒြးခ်ဳိးတုိ႔၊ ေလးခ်ဳိးတုိ႔ ဒါေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သတိထားၾကပါ။ ဒါက ဒီေနရာက လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လုိအပ္တာထက္ ပုိလာရင္ အပြင့္လင္းဆုံး ေျပာပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္လည္း မႏွစ္သက္ပါဘူး။ အခုနလည္း တစ္ခုေတြ႕လုိက္တယ္။ ဟုိတုန္းကလည္း ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ျပန္မေကာက္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာၿပီးၿပီ။ ဒီေနရာဟာ ေဆာင္ပုဒ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ကဗ်ာၿပိဳင္တဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ေလးလုံးစပ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒြးခ်ဳိးၿပိဳင္တဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိတာကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဆြးေႏြး၊ အဲတစ္ခု အသိေပးထားမယ္။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ နည္းဥပေဒ ျပန္ၾကည့္ပါ မွန္ကန္ေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံး တာ၀န္ယူရတယ္။ အဲဒါျပန္ၾကည့္။ အဲဒါကုိ သတိမျပတ္နဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္ စာအုပ္လွန္ၿပီး မဖတ္ျပေတာ့ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အားလုံးဟာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအားလုံး ကုိယ္ေဆြးေႏြးတာကုိ ကုိယ္တာ၀န္ခံရမယ္။ ကုိယ့္မွာ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ ရွိရမယ္။ အဲဒါေလးေတာ့ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးလြယ္စီးလြယ္စကားကုိ မေျပာေစခ်င္ပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ အၿပီးတြင္လည္း “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ တာ၀န္၊ ရပုိင္ခြင့္အရ ေဆြးေႏြးခြင့္လည္း ေပးထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံး နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ပါ။ ေဆြးေႏြးတာနဲ႔ Story ေျပာတာ မတူဘူး။ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိတာကုိ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ Story ေျပာရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သတိျပဳသင့္တယ္။ လႊတ္ေတာ္က Story ေျပာတဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးစရာ ရွိတာေတာ့ ေဆြးေႏြးလုိက္ ဘာေျပာခ်င္လဲ၊ ဘာေဆြးေႏြခ်င္လဲ၊ ေဆြးေႏြးလုိက္။ ဒါေလးတုိ႔ ဂ႐ုစုိက္ေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.