<

ယစ္မ်ဳိးလုိင္စင္ အေရအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၁၂၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုိင္စင္အေရအတြက္ ၄၁၁၄၀ ခုသာ ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျဖၾကားစဥ္

ယစ္မ်ဳိးလုိင္စင္ အေရအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး၌ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၄၁၂၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုိင္စင္အေရအတြက္ ၄၁၁၄၀ ခုသာ ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း  ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေကာလင္းမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ေအာင္၏ “ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ေရာ တရား၀င္ပါ ခ်က္ေနၾကေသာ ခ်က္အရက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ” ေမးခြန္းကုိ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ေျဖရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ယစ္မ်ဳိးလုိင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္လည္း ယစ္မ်ဳိးမူ၀ါဒနဲ႔အညီ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ခြင့္ျပဳလ်က္ ရွိရာမွာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္မွာ လုိင္စင္အေရအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ၄၁၂၉၃ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာကေန ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ လုိင္စင္အေရအတြက္ ၄၁၁၄၀ ခုသာ ေလွ်ာ့ခ် ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အရက္ကုိ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ခ်က္လုပ္ခြင့္နဲ႔ ဖုိထြက္အရက္လုိင္စင္ေတြကုိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၄၀၆ ခု ထုတ္ေပးခဲ့ရာကေန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၃၉၇ ခုသာ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အရက္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈကုိ ေတြ႕ရွိရပါက လုိင္စင္ကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းရန္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအ၀င္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စုိးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ယစ္မ်ဳိးဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္မ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္၊ လုိင္စင္မဲ့ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ စနစ္တက် အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယစ္မ်ဳိးလုိင္စင္မ်ား အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းနဲ႔ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရး Task Force ေတြကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ယစ္မ်ဳိးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စိစစ္အေရးယူလ်က္ ရွိရာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၁၀၂၆၄ ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၆၆၃၃ မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇူလုိင္လအထိကုိ ၆၀၅၇ ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၃၂၅၀ ႀကိမ္ အေရးယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သတင္းေပး တုိင္တန္းခ်က္မ်ား ရရွိပါကလည္း ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ တရားမ၀င္ အရက္ခ်က္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူခဲ့ရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၃၁ မႈရွိခဲ့ၿပီး လုိင္စင္ရွိေသာ္လည္း လုိင္စင္စည္းကမ္းႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ႏွစ္မႈ ဖမ္းဆီးအေရးယူ aဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.