<

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထပ္မံကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအထိ ရွိလာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထပ္မံကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအထိ ရွိလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းသည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည့္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်ဥ္းမဲဆႏၵနယ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၂) ေနရာရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ား စတင္ျပဳစုလ်က္ရွိသည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.