<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲအား ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ၀ယ္ဇင္စခန္း၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဗဟိုဌာန အေျခစိုက္ရာ ညီစားစခန္း၌ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုရွင္းလင္းပြဲ၌ မြန္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ UPDJC က ခ်မွတ္ထားေသာ က႑ႀကီးေလးရပ္ျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးမင္းေအာင္ထူးက The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

“အခုလာမယ့္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္နဲ႔ ၂၈ ရက္ေတြမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ၀ယ္ဇင္စခန္းမွာ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲမွာ က႑ႀကီးေလးရပ္အျပင္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဒီလံုျခံဳေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို သိသင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ လ်ာထားတာရွိပါတယ္” ဟု ဦးမင္းေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၏ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ မြန္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သူမ်ား စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၁၉၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္မည့္ လူထုအင္အား မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္ကေျပာဆုိလာသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား က်င္းပရန္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ဧၿပီလဆန္းမွသာ စတင္က်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ားကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ၀ယ္ဇင္စခန္းအျပင္ ၎တုိ႔တပ္တည္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာအနီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာ အနီးႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမ်ား၌ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ မူလက မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ား မစတင္ႏုိင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေမလဆန္း၌ က်င္းပရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

April 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.