<

ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရး အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္တပ္နယ္၊ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒ (အရာရွိ) ဒီပလုိမာသင္တန္းမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူလူထုကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိၿပီး ေရျပင္ပုိင္နက္၊ ေျမျပင္ပုိင္နက္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လုိအပ္ပါက ပူးေပါင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား ရွိႏုိင္သျဖင့္ တပ္မွဴးမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားကုိ သိရွိေနရန္၊ လက္ေအာက္ကုိ သိရွိ လုိက္နာေအာင္ ဦးေဆာင္မႈေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာ၌ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွာ ပုိမုိအေရးႀကီးလာသျဖင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိ နားလည္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ မရွိေသးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိၿပီး ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ခံ မျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ သြားေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆင့္အလုိက္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား အားလုံး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ သိရွိနားလည္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ စစ္ဘက္ တရားစီရင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ တရားစီရင္ေရး စနစ္အရ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ေရွ႕ေန၊ တရားသူႀကီး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေသာ တာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေနျဖင့္ ဖခင္စိတ္ထား၊ တပ္မွဴးစိတ္ထားျဖင့္ ညီၫြတ္မွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီး အေနျဖင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ေန အေနျဖင့္ မိမိလူအား အျပစ္မရွိပါက ျပစ္ဒဏ္ မက်ေအာင္၊ အျပစ္ရွိပါက ထုိက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္သာ က်ခံေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ တပ္မွဴးမ်ား အေနျဖင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ဘက္လုိက္မႈမရွိဘဲ ညီၫြတ္မွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဆႏၵစြဲ ကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္း ဥပေဒအရ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးမွသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ ရွိသူမ်ားသာ တပ္မေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒကုိ မသိနားမလည္ဟု ဆုိၿပီးခ်ဳိးေဖာက္၍ မရသကဲ့သုိ႔ ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ ေန၍မရေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္- ေမာင္ေတာေဒသ၊ အင္းဒင္ေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးခ်င္း လုိက္နာမႈ အားနည္းသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ လုံျခဳံေရး ကင္းစခန္းမ်ားအား လူအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ လက္နက္မ်ား လုယူျခင္း၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အလားတူ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံ လုပ္ေဆာင္လာသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ နယ္ေျမရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လူအင္အား မ်ားစြာျဖင့္ ဥပေဒမဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ ၎တုိ႔ကုိယ္တုိင္ႏွင့္ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳး၊ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား အားလုံး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သြားၾကျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္ကာ ျပန္မလာရဲျခင္းကုိ ၎တုိ႔အေပၚ တပ္မေတာ္သားမ်ားက ႏွိပ္စက္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ႏုိင္ငံတကာသိေအာင္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အေပၚ အထင္အျမင္လြဲေအာင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

April 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.