<

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးမက်ိဳးေပါက္ေစရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

Photo: တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးမက်ိဳးေပါက္ေစရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္ သစ္ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစရန္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းသည္ ဧၿပီ ၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းႏွင့္ မြန္းလြဲပိုင္းတုိ႔တြင္ ဗထူးတပ္နယ္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တပ္နယ္တုိ႔အတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တပ္နယ္မွအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) က ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ သိသင့္သိထုိက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္သည္ေတာ္ က်င့္၀တ္အပါး ၆၀ အား လုိက္နာက်င့္သုံး၍ ညီၫြတ္မွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္ တပ္တြင္းစည္းလုံးညီညႊတ္မႈကို ပိုမုိက်စ္လ်စ္ခုိင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အား ေခတ္မီတပ္မေတာ္ (Standard Army) တည္ေဆာက္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္တုိက္စြမ္းအား၊ တုိက္စြမ္းရည္ျမင့္မားေစေရး စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စစ္သည္မ်ား၏ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀ေသာ စစ္သည္၊ ရဲေမမ်ားျဖစ္လာေစေရး ေလ့က်င့္ရန္လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တပ္မိသားစုမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမႇင့္မႈကို အထုိက္အေလ်ာက္ သက္သာေစမည့္ တပ္ပိုင္ႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ား သုံးစြဲရာတြင္ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ မက်ိဳးေပါက္ေစေရး သတိျပဳဆင္ျခင္ေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ တရားမ၀င္သစ္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စစ္သည္၊ မိသားစု၀င္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေစေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

April 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.