<

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

“အခု ဧၿပီ ၉ ရက္ ၁၀ ရက္လည္း အစည္းအေ၀းရွိပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြးဦးမွာေပါ့။ အဲဒီမွာလည္း အခုဟာက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲအသစ္ေတြဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာေတြ သိသင့္သိထုိက္တာေတြ ေဆြးေႏြးမယ့္သေဘာပါပဲ” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ကုန္က်မည့္စရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အကုန္အက် နည္းႏုိင္သမွ်နည္းရန္ စိစိစစ္စစ္တြက္ခ်က္၍ ေခြၽေခြၽတာတာ သုံးစြဲေစလုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံေစရန္ ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲ႐ုံမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အဆင္ေျပစြာမဲေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ မသန္စြမ္းမဲဆႏၵရွင္မ်ားရွိပါက ၎မဲဆႏၵရွင္မ်ားအဆင္ေျပစြာ မဲေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္လုိေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မဲ႐ုံလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္မီ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၁၂ ေနရာအထိရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

April 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.