<

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ မဲဆႏၵနယ္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္သည့္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာအထိ ရွိလာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးေနသူတစ္ဦးအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-မ်ဳိးမင္းထက္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ မဲဆႏၵနယ္အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာအထိ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က “လုပ္ရမွာေပါ့။ မီေနတာပဲ” ဟု The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္တုိ႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေပါခင္သည္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာသည္လည္း လစ္လပ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး မဲစာရင္းျပဳစုရာတြင္ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း (Door to Door) ေကာက္ယူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

မဲစာရင္းကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းမွန္ကန္ျပည့္စုံေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအဆင့္ဆင့္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ မဲစာရင္းအခ်ိန္မီ ၿပီးစီရန္လည္းလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းအတြက္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကက်င္းပသည့္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းဆုိင္ရာ သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း (၁၂) ေနရာအထိရွိၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကုိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး သတ္မွတ္ရက္မတုိင္မီ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၁၈ ေနရာသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းခုႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စာရင္းေပးခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ၌ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ကိုးေနရာအနက္ ငါးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာအျပည့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ခုနစ္ေနရာအနက္ တစ္ေနရာ စုစုေပါင္းကုိးေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာအား NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္လႊာတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က NLD ပါတီအား အႏုိင္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီသည္ စုစုေပါင္း ၁၀ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

က်န္မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ေနရာတြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ျပည္နယ္၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါတီ၊ ေက်းသီးႏွင့္ မုိင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္ ႏွစ္ခုရွိ မဲဆႏၵနယ္ ေျခာက္ေနရာစလုံးတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) စသည္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာပါတီအသီးသီး ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.