<

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) သည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အရာမွ် တူညီျခင္းမရိွဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီ႐ိုဂူတာရက္စ္က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎အေနျဖင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ရေၾကာင္း ဂူတာရက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အမုန္းတရားမ်ား လံႈ႔ေဆာ္မႈကို ဆန္႔က်င္ရာ၌ တစ္သားတည္းရပ္တည္ၾကရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အဆင္ေျပညီညြတ္မႈရိွေအာင္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မတ္ ၂၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ေတြ႕ဆုံပြဲေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား (ျပည္ပသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္) ကို ဘဂၤါလီမ်ားဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအေခၚအေ၀ၚအရ ၎တို႔သည္ ႏိုုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရလည္းေကာင္း တူညီျခင္းမရိွေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဘဂၤါလီေတြက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုတာေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြ မီးေမႊးသလိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Dhaka Tribune က ေဖာ္ျပသည္။

ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္သုတ္သင္မႈ ေျမာက္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ အဓိကစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လအေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းစစ္ဆင္ေရးသည္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္ဟု ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ေျပာၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ေသာေၾကာင့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္၌ သူ႔အေပၚ ဒီမိုကေရစီအိုင္ကြန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရမႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

ဂူတာရက္စ္က “႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ သူတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးေသခ်ာေစဖို႔ အေျခအေနရပ္ေတြ ေနသားတက်ရိွေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းကို ပထမဆံုးၾကည့္႐ႈရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သြာေရာက္ေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းခရီးစဥ္အတြက္ ယခုတိုင္ မီးစိမ္းျပျခင္းမရိွေသးေပ။

ဂူတာရက္စ္သည္ ႏုိင္ငံတကာမီးေမာင္းမ်ားေအာက္၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ အတိဒုကၡမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးသံတမန္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္ကိစၥကို လေပါင္းအတန္ၾကာ ခ်ိန္ဆေနခဲ့သည္။

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.