<

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ၁၁ လအတြင္း တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိဟု သိရ

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္

၁၁ လတာကာလအတြင္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူထံမွ သိရသည္။

ယင္းအဖြဲ႕ထံ တိုင္ၾကားမႈအမ်ားဆုံးသည္ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိုင္ၾကားမႈမွာ အမ်ားျဖစ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္ၾကားစာအားလုံးေပါင္း ၈၀ ေလာက္ရွိသြားၿပီ။ တိုင္ၾကားစာေတြကေတာ့ ေပါင္းစုံလာၿပီးတုိင္ၾကတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ကေတာ့ တရား႐ုံးေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေျမယာမႈခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ တရားမအမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြလာတယ္။ အမ်ဳိးအစားေပါင္းကေတာ့ စုံေနတာပဲ။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြကေတာ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ မျပတ္ေသးတဲ့အမႈေတြက်ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔မရေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္ၿပီးမွ ေျဖရွင္းေပးရတာေလ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ ေရာက္တယ္” ဟု ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ တိုင္ၾကားစာေပါင္း ၈၀ နီးပါးေရာက္ရွိထားသည့္အနက္ တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၆၀ နီးပါးအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားစာမ်ားသည္ တိုင္ၾကားသူမ်ားက အခ်က္အလက္ တိတိက်က်ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တုိင္ၾကားမႈမရွိသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ထံ တရားသူႀကီးမ်ား လာဘ္စားသည္ဟု စြပ္စြဲတိုင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားလည္း လာေရာက္တုိင္ၾကားၾကေၾကာင္း ယင္းကဲ႔သို႔တုိင္ၾကားမႈမ်ဳိးသည္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္၍ လႊဲေျပာင္းေပးရေၾကာင္း ဦးမိုးေက်ာ္သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

တိုင္ၾကားစာမ်ားထဲတြင္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အတြက္ ႏွစ္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနရမႈေၾကာင့္ အေရးႀကီးသည့္ တုိင္ၾကားစာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ တိုင္းဥပေဒအရာရွိ၊ တိုင္းတရားသူႀကီး၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕မွသုံးဦးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဦး စုစုေပါင္းရွစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.