<

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္နားၿပီး မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေမာက္မယ္ဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုိင္းေငါင္းဆုိင္ဟိန္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ စက္ခလုပ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားသည့္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္းရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တုိ႔က ဒုတိယသမၼတေလာင္း အဆုိျပဳလႊာႏွင့္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းျပဳစုရန္ အစည္းအေ၀း ပထမပုိင္းအား ရပ္နားေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပုိင္းကုိ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

 

 

 

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.