<

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးေ၀းေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ သေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မူးေ၀မႈခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ အနားယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ခရီးေ၀းေလယာဥ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ သေဘၤာခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ မူးေ၀မႈခံစားခဲ့ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျပန္ခရီးစဥ္အတြက္ အနားယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ေတြ႕ဆုံမႈအစီအစဥ္အခ်ဳိ႕ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္၏ အဓိကအစီအစဥ္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြက္ မတ္ ၁၇ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၌ မတ္ ၁၇ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိက်င္းပသည့္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀း၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း၊ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် သီးသန္႔အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥအပါအ၀င္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အဆုိပါစိန္ေခၚမႈမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာပါ၀င္ကူညီပံ့ပုိးၾကရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Photo: Ministry of Foreign Affairs Myanmar

ထုိ႔ျပင္ အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် အထူးထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြက္ မတ္ ၁၈ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕သုိ႔ ဆက္လက္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီး မစၥတာမယ္လ္ကြန္တန္ဘယ္လ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အား ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပြဲျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရးက႑အပါအ၀င္ လူ႔စြမ္းအားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥတြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

March 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.