<

ရခုိင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရသျဖင့္ NCA ထုိးထားေသာ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီအပါအ၀င္ ရခုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က်င္းပေရးေကာ္မတီႏွစ္ရပ္အား ဖ်က္သိမ္း

ရခုိင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရသျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီအပါအ၀င္ ရခုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က်င္းပေရးေကာ္မတီႏွစ္ရပ္အား မတ္ ၂၀ ရက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကုိလည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ရခုိင္လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီကုိလည္းေကာင္း ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာနဲ႔ပဲ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ရလိမ့္မယ္ဆုိၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ေရးထုိးတဲ့အခ်ိန္ကတည္းက ကြၽန္မတုိ႔က အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုိ ေရာက္လာတဲ့အခါ ရခုိင္မွာ အဆင္သင့္မျဖစ္ဘူးဆုိၿပီးေတာ့မွ ေျပာလာတယ္။ အဆင္သင့္ျဖစ္တဲ့ ေနရာေဒသေတြကုိ ဦးစားေပးလုပ္ခုိင္းမယ္ဆုိၿပီး UPDJC ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံကေျပာလာတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က ကုိယ့္တုိင္းျပည္မွာ၊ ကုိယ့္ျပည္မွာ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံးႀကိဳးစားတယ္။ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) နဲ႔ လက္တြဲဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္။ ANP ကလည္း သေဘာတူတယ္။ CSO ေတြနဲ႔ အားလုံးေျပာၾကတယ္။ CSO ေတြကလည္း သေဘာတူတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိးနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကြၽန္မတုိ႔ႀကိဳးစားလုိ႔ၿပီးတဲ့အခါမွာ အစုိးရကုိ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖုိ႔လုိ႔ ေျပာလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘူး။ အဲဒီေကာ္မတီႏွစ္ခုက မတ္ ၂၀ ရက္အထိ ရွိေနခဲ့တာေပါ့” ဟု ALP ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွာ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

“အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမရရင္လည္း အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ နယ္စပ္ကိစၥလည္း ရွိေနတယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔က လူထုေတြ႕ဆုံပြဲေလးေတြကုိ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ၾကားမွာ ႀကိဳးစားလာေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိမေျပာနဲ႔ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲလည္း လုပ္ခြင့္မရတဲ့အေနအထား ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔က ဒီေကာ္မတီေတြကုိ လူထုေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္တယ္။ ေကာ္မတီမွာ ၅၇ ဦးေသာလူေတြပါတယ္။ အဲဒီလုိအေနအထားမ်ဳိးေတြမွာ ကြၽန္မတုိ႔က အၾကာႀကီးအခ်ိန္ေစာင့္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္ေန႔ျဖစ္လာမလဲ စသည္အားျဖင့္ ေမွ်ာ္တလင့္လင့္နဲ႔ ရွိေနၾကတဲ့သူေတြဟာ စိတ္မ၀င္စားႏုိင္ၾကဘူး။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ တအားကုိ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေတြျဖစ္ၾကတယ္။ တစ္ဖက္မွာဆုိရင္လည္း ကြၽန္မတုိ႔နဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီးမွလုပ္လာတဲ့ ANP ကလည္း စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္မႈ ကုန္ခန္းလာတာေပါ့။ ကြၽန္မတုိ႔ဆုိရင္လည္း လူထုကုိ ညာေနသလုိမျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ အရွိကုိအရွိတုိင္းပဲ လူထုကုိ တင္ျပဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားေတြေပၚမွာ ေကာ္မတီကုိ မထားသင့္ေတာ့ဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာလည္း ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔က JICM မွာလည္း ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ UPDJC မွာလည္း ထပ္ကာတလဲလဲ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ မူေဘာင္မွာလည္း ကြၽန္မတုိ႔က ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီ။ အဲဒီလုိ ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းလည္း မ်ားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ဘာမွလည္းမရဘူးဆုိေတာ့ ဒီေကာ္မတီကုိ မထားသင့္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ဖ်က္သိမ္းလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ALP အဖြဲ႕အစည္းထံ တင္ျပထားၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို ALP က ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင္ေျပစြာက်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပရန္ကိစၥမွာ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ RCSS/SSA သည္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ တားျမစ္မႈမ်ားခံရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားကာ လက္ရွိတြင္အစုိးရဘက္မွ RCSS ဘက္သုိ႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

March 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.