<

ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆို စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပေနစဥ္

သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင္႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင္႔ ေဆာင္ရြက္ေရးအဆိုအား ကန္႔ကြက္သူ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးေက်ာ္သူက တင္သြင္းခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ အမ်ားအျပားျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ သိရသည္။

“လက္ရွိအေျခအေနမွာ အမႈေတြက ပုိၿပီးမ်ားလာတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတြဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလဒ္ ကိန္းဂဏန္းေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအဆိုကို ကြၽန္ေတာ္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ ျပည္သူေတြဟာ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ညအျပင္ မထြက္ရဲတာတို႔ အေဖာ္မပါဘဲ မသြားရဲေတာ့တာလို႔ အရင္လို လုံျခံဳမႈေတြ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ အသံေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။ ဒါေတြကလည္း ေျမျပင္မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တုိင္ကလည္း လုံျခံဳမႈမရွိဘူးလို႔ ခံစားရတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လက္ရွိအေျခအေနထက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြ စီမံခ်က္ေတြ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္သင္႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရွ႕ေတြက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဟာေတြရွိတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြ အသတ္ခံရတာေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ အသတ္ခံရတာေတြၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္လုံျခံဳေရး ၀န္ထမ္းျဖစ္တဲ့ ရဲကို ဓားနဲ႔ထိုးခံရတာေတြရွိတယ္” ဟု ကသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ နယ္ေျမအမွတ္ (၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ လုံျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရး အဆိုအား ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦးအထိရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုရွင္၏ သေဘာဆႏၵအရ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင္႔ရွိသူ ၈၆ ဦး၊ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ၆၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ၁၇ မဲ၊ ၾကားေနဆႏၵ ခုနစ္မဲႏွင့္ ပယ္မဲတစ္မဲ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပးသူဦးေရ မ်ားျပားခဲ့သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

March 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.