w တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တရားမ၀င္ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ား တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ယခုလို ေနာင္အခါမျဖစ္ရေအာင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ - Eleven Media Group <

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တရားမ၀င္ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ား တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ယခုလို ေနာင္အခါမျဖစ္ရေအာင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးျမင့္ေအာင္က အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးစဥ္

တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တရားမ၀င္ ေရႊေမွာ္ႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ား တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ယခုလိုေနာင္အခါမျဖစ္ရေအာင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔က ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို တႏိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးလင္းလင္းဦးက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေလးဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ တစ္ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ထိုသို႔အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတကိုကာကြယ္ရန္ ပယင္းေမွာ္၊ ေရႊေမွာ္မ်ားတြင္ တရားမ၀င္တူးေဖာ္ေနသူမ်ားကို ေဒသခံရဲႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္သာ ဖယ္ရွားႏုိင္မည္မဟုတ္ဘဲ သယံဇာတ ကာကြယ္ေရး႐ႈေထာင့္မွၾကည့္၍ တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းရျခင္းမွာ လံုး၀မမွားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္သည္ကို မႀကိဳက္ပါက တရားမ၀င္ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳေစခ်င္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တႏုိင္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္မရွိပါက တႏိုင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိသူ အားလံုး KIA ကိုဆက္ေၾကးေပးေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တရားမ၀င္တူးေဖာ္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္၊ KIA ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အရပ္သားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ တပ္မေတာ္က အေၾကာင္းၾကားျခင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ တာ၀န္ေက်ၿပီး မွန္ကန္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုရွင္၏ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက လံုး၀မွန္ကန္မႈမရွိဘူးဆိုသည့္အခ်က္ကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဆိုမွာပါတဲ့ သယံဇာတ တရားမ၀င္တူးေဖာ္မႈမ်ား ေနာင္မျဖစ္ရေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းတာကို ေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ ေဘာင္ေက်ာ္ေနလို႔ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ျမင့္က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္က တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ပယင္း၊ ေရႊေမွာ္ဘက္မ်ားတြင္ စီးပြားရွာလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ သိန္းဂဏန္းျပည္သူမ်ားကို တပ္မေတာ္က အခ်ိန္တို ၁၀ ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားရန္အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သလို ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဖြင့္ေပး၍ ေနထိုင္ေစျခင္း စသည့္ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားမွာ အစိုးရကို လက္ညႇိဳးထိုးအျပစ္ပံုခ်သည့္အတြက္ အစိုးရပံုရိပ္ထိခိုက္ရေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ KIA ႏွင့္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေၾကာက္လန္႔ကာ မိသားစုတစ္ကြဲတစ္ျပား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းကူညီရန္လိုသကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကလည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ရပ္မွန္သမွ်ကို ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံဳေတြ႕ေနရျခင္း၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး မုန္းတီးမႈ၊ မေက်နပ္မႈ၊ နာၾကည္းမႈမ်ားသာ တိုးလာေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏုတ္လကၡဏာသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေမွာ္လုပ္ကိုင္ေနမႈအပါအ၀င္ ျပႆနာေပါင္းစံုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပႆနာေျပလည္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစံုအသံုးျပဳကာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ သြားေရာက္ၾကပ္မတ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕၊ ရပ္ရြာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအား တာ၀န္ေပးၾကပ္မတ္ေစျခင္းသည္ ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္ေၾကာင္း ဦးအင္ထံုးခါးေနာ္ဆမ္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္း၀င္းကလည္း ျပ႒ာန္းခ်က္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုကိုအတည္ျပဳရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

Writer – ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ မ်ဳိးမင္းထက္

August 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.