<

ႏို္င္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားသည္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ေခ်းသံုးထားေသာ ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ အေလအလြင့္မရွိ စနစ္တက်အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္က်သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

မတ္လ ၁၂ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမမွ ထြက္ခြာလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံတကာ ေခ်းေငြမ်ားသည္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ေခ်းသံုးထားေသာ ေငြျဖစ္သည့္အတြက္ အေလအလြင့္မရွိ စနစ္တက် အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ စနစ္က်သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မတ္လ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပို႔ထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြတို႔ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ေခ်းယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက “ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတြင္ ရန္ကုန္မွ ေဘာနတ္ႀကီးထိ မိုင္ ၄၀ အပိုင္းကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အျမန္လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းလမ္းပိုင္းသည္ မၾကာခင္ကမွ ျပင္ဆင္ထားေသာ လမ္းပိုင္းျဖစ္ေနတာကို ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ေနလွ်င္ ဆိုးရြားစြာ ပ်က္ဆီးေနေသာ အျခားအပိုင္းမ်ားကို ဦးစားေပး ျပင္ဆင္ျခင္း ျပဳလုပ္မွသာ ဘတ္ဂ်က္ေလလြင့္ ျပဳန္းတီးမႈ သက္သာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြဟာ အခ်ိန္တန္ပါက ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ထံက ႀကိဳတင္ေခ်းသံုးထားႏွင့္သည့္ ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလအလြင့္မရွိ စနစ္တက် အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါ တယ္။ ေဖာက္ထားသည္မွာ မၾကာေသးသည့္လမ္းကို ျပန္ျပင္လိုက္ရ၊ ျပင္ထားမႈ မၾကာေသးသည့္ လမ္းကို ထပ္အဆင့္ျမႇင့္လိုက္ရ ဆိုသည္ မွာ ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈ အတြက္ပါ ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရွ႕ကမွားေသာ အမွားမ်ား ထပ္မမွားရေအာင္ ေရွ႕ကသင္ခန္းစာမ်ားကို နမူနာယူ ဆင္ျခင္လ်က္ ယခုထက္ စနစ္က်သည့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳ တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၀၀ ထက္ ပိုမိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏွစ္လမ္းသြားႏွင့္ မလံုေလာက္ပါက ေလးလမ္းသြား ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း တည္ေဆာက္ေပးရမည္ဟု သိရွိထားရာ ပုသိမ္-ရန္ကုန္လမ္းမွာ ေလးလမ္းသြား ခ်ဲ႕ထြင္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ B.O.T ကုမၸဏီမွာ လမ္းအသံုးခ ေကာက္ခံေနေသာ အဆိုပါလမ္းအား တာ၀န္ယူျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို သိလိုေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီစာခ်ဳပ္စာတမ္းပါ ကုမၸဏီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ ထားသည္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ စာခ်ဳပ္တြင္ မည္သို႔တာ၀န္ယူေစမည္ကို ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေမးျမန္းလိုေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ဦးသန္းစိုး(ခ)သန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ)က “ေခ်းေငြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိက်တဲ့မူ၀ါဒေတြရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပုဂၢလိကက႑ကို ဘယ္ေလာက္ထိ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ စီးပြားေရးက႑ကို ဘယ္ေလာက္အထိ သက္ေရာက္တယ္ဆိုတာ တိက်တဲ့ Frame Work လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေတြ ထိေရာက္ဖို႔၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ၾကပ္မတ္ဖို႔ စစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းၿပီးေတာ့မွ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈေတြမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာေတြကို အထူးေကာ္မတီေတြနဲ႔ စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းရဲ႕ အက်ဳိးရွိမႈ၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ လုပ္ငန္းရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကို ႏိုင္ငံသားေတြအားလံုး သိျမင္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းကို ေခ်းေငြျဖင့္ မေဆာင္ရြက္သင့္ဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဖိတ္ေခၚကာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-ပုသိမ္ လမ္းပိုင္းတြင္ တာ၀န္မေက်သည့္ ကုမၸဏီအေပၚ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က သိမ္းယူၿပီး တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေလးမ်က္ႏွာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းဟာ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ အသက္ေသြးေၾကာလမ္းမႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းကို မူလက ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက လုပ္တယ္။ ေနာက္က်ေတာ့ Oriental Highway ကုမၸဏီက လုပ္တယ္။ လမ္းေတြကို B.O.T နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကုမၸဏီကလမ္းကို အရင္တည္ေဆာက္ရပါတယ္။ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ ျပည့္စံုမွ ႏိုင္ငံေတာ္က လမ္းအသံုးခ ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳပါတယ္။ သတ္မွတ္စာခ်ဳပ္ ျပည့္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ယာဥ္အစီးေရ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရင္ ၄၈ ေပ အက်ယ္ ခင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ကို မလိုက္နာဘူးဆိုရင္ လမ္းတစ္ခုလံုးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ျပန္လည္သိမ္းယူခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဒီလမ္းေပၚမွာ ယာဥ္အစီးေရက ၅၀၀၀ ကေန ၇၀၀၀ အၾကားမွာ သြားေနပါတယ္။ ၄၈ ေပ အက်ယ္ ေလးလမ္းသြား ျဖစ္ရမွာပါ။ အခုထိ ႏွစ္လမ္းသြားပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ လမ္းအသံုးျပဳသူေတြဟာ အသံုးျပဳခသာ ေပးေနရတာ ႏွစ္လမ္းသြားကိုပဲ ေမာင္းေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းအသံုးျပဳသူေတြအတြက္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တာေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနရပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း လုပ္ခဲ့ရင္ အခုေလာက္ဆို ေလးလမ္းသြား ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေခ်းေငြယူစရာ မလိုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ေခ်းေငြယူခဲ့တယ္ ဆိုရင္လည္း အျခားေနရာေတြအတြက္ အသံုးျပဳေနရမွာပါ။ B.O.T ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကုမၸဏီေတြကို ဘယ္လိုၾကပ္မတ္မလဲ။ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ခါသံုးခါမနာေအာင္ ဘယ္လို ထိန္းေက်ာင္းမလဲ” ဟု ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္း က ေျပာၾကားသည္။

မဟာမဲေခါင္ေဒသခြဲ အတြင္းရွိ လမ္းမႀကီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္လမ္း၊ ပဲခူး-သန္လ်င္လမ္းႏွင့္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး လမ္းတို႔အား လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၀ သန္း၊ အာဆီယံ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရန္ပံုေငြ (AIF) မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ သန္း ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက တင္ျပခဲ့သည္။

 

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.