<

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ေက်ာ္ေစာသတင္း ရွိသူမ်ားအား စံုစမ္းအေရးယူႏိုင္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေက်ာ္ေစာသတင္း ရွိသူမ်ားကို စံုစမ္းအေရးယူႏိုင္သည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မတ္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေလးဦးက ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ေဒၚျမတ္သီတာထြန္းက “လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈက ေပးတဲ့သူက သူ႔ရဲ႕အလုိဆႏၵ တစ္ခုအတြက္ ေပးတယ္။ ယူတဲ့သူကလည္း ယူတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေနတဲ့ အခ်ိန္က် မေပၚဘူး။ ဒါေပမဲ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေတြရွိေနတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈေတြရွိေန တယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြကေတာ့ သိေန တယ္။ ဥပမာ တရား႐ံုးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဘယ္တရား သူႀကီးက ဘာလုပ္ေနတယ္ဆုိတာ အားလံုးက သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ေသမရွိေတာ့ အေရး ယူလုိ႔ မရဘူး။ အခုဒီဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အ ရဆိုလို႔ရွိရင္ ေက်ာ္ေစာသတင္း ရွိသြားၿပီး သတင္းထြက္သြားၿပီဆုိတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းကေနၿပီးေတာ့ အေရးယူႏုိင္တဲ့၊ စံုစမ္းႏိုင္တဲ့ အေျခအေနျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို နည္းနည္းဟန္႔တား ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္ (၄) မွ ဦးလွဦးက “အေရးယူတဲ့အဖြဲ႕က ထုိင္သာေနၾကရတာ တုိင္သူက မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိ မေျပလည္မွ တိုင္ၾကတာေလ။ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ၾကတာေပါ့။ ေပးသူေရာ၊ ယူသူေရာ၊ ေပးသူအတြက္ပါ တာ၀န္ တစ္ရပ္သတ္မွတ္တာကိုလည္း သေဘာက် တယ္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေပးသူကို  ျပစ္ဒဏ္မေပး သင့္ဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ေပးသူက လည္း ဂဃနဏ သူ႔အခြင့္အေရးကို ရေအာင္၀ယ္တဲ့ကိစၥတစ္ခု အေနနဲ႔ ေပးသူမွာလည္း တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ေက်ာ္ေစာ သတင္းကလည္းပဲ သိသာေနတာပဲ။ သူ႔ရဲ႕ရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးမ်ဳိးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေနတာထုိင္တာ သူ႔ပံုသဏၭာန္အရ အရာအားလံုးက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ရွားေနတာပဲ။ ေက်ာ္ေစာ သတင္းကို ခုိင္မာတဲ့ အတုိင္းအတာမ်ဳိးနဲ႔ အေရးယူတာလည္းပဲ မွန္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ႀကိဳဆုိပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးတင္ေအာင္ထြန္းက မည္သူမဆို  အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာက အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္႐ိုက္အ ေၾကာင္းၾကား တိုင္ၾကားႏိုင္သည္ဟု ျဖည့္စြက္ လိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းလိုသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကား၍ မရႏိုင္ဘဲ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္၍ ေပၚသည္ကို အနည္းဆံုး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကိုသာ ဦးစြာတိုင္တန္းၿပီးမွ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွေန၍ ေကာ္မရွင္ကို ေနာက္တစ္ဆင့္ အေရးယူ တိုင္တန္းရန္ ေပးပို႔သည့္အခ်ိန္မ်ဳိးက်မွ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရွိသကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မေပးႏိုင္သည့္ အမႈကိစၥအမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္ ၃ မွ ဦးဆန္းျမင့္က “ဒါ့အျပင္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးရာထူးရွိသူမွအပ အျခားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူ မည္သူမဆို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ က်ဴးလြန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ရမယ္လို႔ ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို အဆင့္ဆင့္တုိင္ၾကား ေနရတာေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကို တုိက္႐ိုက္တုိင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒမွာ ျဖည့္စြက္သင့္တယ္လုိ႔လည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရတာဟာ အစိုးရဌာနေတြနဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲတာမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရတဲ့ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားဖို႔၊ စီးပြားေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာလည္း အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း၊ ထိခုိက္နစ္နာ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးတာေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာလို႔ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒတင္သြင္းစဥ္က ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးက ဆုိပါတယ္။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးရာထူးရွိသူ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးရာထူးရွိခဲ့စဥ္က မည္သူမဆို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရွိခဲ့ရင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာမွာလည္း ပိုၿပီးထိေရာက္ေအာင္ မူလျပစ္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အစား ၁၅ ႏွစ္လို႔ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရသည့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေစရန္၊ စီးပြားေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္း ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား မတ္ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္း၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဥပေဒၾကမ္း၏ ပုဒ္မ ၂ တြင္ “ဤဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေသာျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို မည္သူမဆို ျပည္တြင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရယာဥ္ႏွင့္ ေလယာဥ္ တစ္ခုခုေပၚတြင္ က်ဴးလြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားက ျပည္ပတြင္ က်ဴးလြန္လွ်င္ျဖစ္ေစ ဥပေဒအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရမည္” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း အပိုဒ္ ၂၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္ခြဲ(က)ပုဒ္မ ခြဲငယ္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တံစိုးလက္ ေဆာင္ကို မိမိအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားသူ တစ္ဦးဦးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပးျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ကတိျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးျခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “တံစိုးလက္ေဆာင္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အားေပးျခင္း၊ ေပးရန္အားထုတ္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ရယူရန္ အားထုတ္ျခင္း” ဆိုသည့္ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးသင့္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

မူလဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) အျဖစ္ ေက်ာ္ေစာသတင္း ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သတင္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ သူတစ္ဦးဦးသည္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈရွိေၾကာင္း သကၤာမကင္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထား ရွိသည္ဟု ေကာ္မရွင္က ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေသာသတင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု အသစ္ျဖည့္စြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၆၊ ပုဒ္မခြဲ(စ်) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခြဲ (ည)အျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္မွ စတင္၍ ပညာေပးသင္ၾကား ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို စိစစ္၍ လက္ခံျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူျခင္း၊ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား ကိုပယ္ျခင္း၊ မမွန္မကန္ တိုင္ၾကားသူကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းႏွင့္ တိုင္ၾကားခံရသူအေပၚ တိုင္ၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း ဥပေဒအရ အေရးယူသင့္သည္ဟု စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ အေရးယူေစျခင္းဆိုသည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မူလဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)ကို “ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္သူ႔ကိုမဆို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း၊ ရာထူးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားမႈျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သို႔ တင္ျပခြင့္ရွိသည္” ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.