<

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ထမ္းေဆာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားအား ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ aပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ အခမ္းအနားကို မတ္ ၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာ၌ ယခုၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တာ၀န္သိစြာျဖင့္၊ တာ၀န္ေက်စြာျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးေနၾကသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံရျခင္းသည္ အထူးမဂၤလာရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ၁၀ ဦးစီကိုသာ ကန္႔သတ္၍ ဖိတ္ေခၚရပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ေက်ေက်ပြန္ပြန္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ က်န္ရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မိမိအေနျဖင့္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈသည့္သေဘာမရွိပါေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ကန္႔သတ္၍ ဂုဏ္ျပဳရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားကို မတက္ေရာက္လာႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ မိမိဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခ်ိန္အခါ၌ မ်ားစြာႏိုးၾကားလာၾကၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျပည္ပႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနသူမ်ားျဖစ္ၾက၍ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း အေလ့အထႏွင့္ တာ၀န္ကိုပိုမိုသိရွိၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အဆိုပါအေလ့အက်င့္၊ အဆိုပါယဥ္ေက်းမႈသည္ အားနည္းေနပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ အခြန္သည္ လူတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တာ၀န္ကိုမသိ၍ မလုပ္သည့္သူမ်ားရွိေၾကာင္း၊ သိရွိၿပီး မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနသူမ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္းသိရွိၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ အျပည့္အ၀ အခြန္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္၊ Diamond Star Co., Ltd၊ Myawaddy Bank Ltd၊ Shwe Taung Development Co.,Ltd၊ Myanmar Economic Holding Limited၊ Myawaddy Trading Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Thilawa Special Economic Zone Management Committee၊ Jing Hpaw Aung Jade & Jewellery Co.,Ltd၊ Myanmar Awba Group တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ Dagon Beverages Co., Ltd၊ Myawaddy Trading Ltd၊ Denko Trading Co., Ltd၊ PT Power Trading Co., Ltd၊ Shwe Byain Phyu Co., Ltd၊ International Beverages Trading Co., Ltd၊ Asia Energy Co., Ltd၊ Royal Myawaddy Distillery Group၊ City Mart Holding Co., Ltd ႏွင့္ Regency Material Trading Co., Ltd တုိ႔မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

March 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.