<

ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ပတ္လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၃၂၁ ခန္းမွ ငွားရမ္းခတစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၈၀ ေက်ာ္သာရရွိေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

မတ္ ၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ပတ္လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၃၂၁ ခန္းမွ ဆုိင္ခန္းငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၈၀ ေက်ာ္သာရရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက မတ္ ၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒသမေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏ “(၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အားကစားက႑ တုိးတက္လာေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အားကစားမွဴးမ်ားအား ထိန္းေခ်ာင္းသြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ၊ (၂) အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းအား မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးပါက ေဘာလံုးအားကစားႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္တင္က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရိွ၊ (၃) ယခုလက္ရွိ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ပတ္လည္ရွိ ဆုိင္ခန္းမ်ားအား မည္သည့္ႏႈန္းထားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ငွားရမ္းထားရွိၿပီး မည္သည့္ဌာနက ရရွိေၾကာင္း” ကုိ သိရွိလုိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း ပတ္လည္တြင္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၃၂၁ ခန္းရွိပါတယ္။ အဲဒီငွားရမ္းခေငြ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၄၈၁၃၃၂၀၀ သိန္းရရွိပါတယ္။ ဒီေငြေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေပးသြင္းရတာျဖစ္ပါတယ္။ ငွားရမ္းခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ေငြစာရင္း ပုိမုိရရွိဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္း အဆင္ျမင့္တင္ျခင္းစီမံခ်က္နဲ႔အတူ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္ငံလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း အားကစားက႑ တုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္မွန္ကန္မႈမရွိေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အားကစားမွဴးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရန္အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားရာတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အားကစားမွဴးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရိွေၾကာင္း၊ မွန္ကန္စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ၿပိဳင္ပဲြစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းအား မည္ကဲ့သုိ႔ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ႏွင့္ ျပဳျပင္ၿပီးပါက ေဘာလံုးအားကစားႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္တင္က်င္းပေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားရာတြင္ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းအား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၄/၂၇၂ ကြင္း FMM (၁၈)၊ အဖရ ၂၀၁၇ အရ အပ္ႏံွလြဲေျပာင္းေရးကုိ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းစီမံခ်က္ကုိ အား/ကာ႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔လည္း တင္ျပထားကာ ျပဳျပင္ၿပီးစီးပါက ေဘာလံုးအားကစားႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္အားကစားမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.